Werklozen kunnen ook freelancer worden via de Springplank van VDABspringplankWie als werkloze een uitkering geniet en wil uittesten of freelancen iets voor hem kan betekenen, kan opstarten zonder zijn uitkering te verliezen. Het systeem noemt Springplank naar zelfstandige en je kunt er alleen van genieten na goedkeuring door de RVA. De overheid wil via het systeem werklozen stimuleren om het zelfstandige statuut gedurende 12 maanden uit te proberen. Uiteindelijk past het systeem perfect bij de doelstelling van de overheid: jou zo snel mogelijk uit de werkloosheid halen.

Freelancen onder het werkloze statuut
 • Het allerbelangrijkste voordeel is dat je via de Springplank naar zelfstandige kunt werken zonder je rechten als werkloze te verliezen. Dit betekent dat je je werkloosheidsuitkering behoudt en dat je sociale rechten zoals ziekte en invaliditeit binnen het stelsel van de werknemers van kracht blijven.

 • Een tweede voordeel is dat je zelf kunt uitproberen of freelancen iets voor jou kan betekenen. Vind je freelancen leuk? Kan ik met freelance werken op termijn voldoende klanten vinden om een inkomen te vergaren? Is het zelfstandige statuut iets voor mij?

 • Het derde grote voordeel is dat de opstartperiode als zelfstandige betaald is. Wie als zelfstandige freelancer start, heeft in het begin vooral idee?n. Meestal verlopen er tussen je idee en de facturatie van de eerste klanten toch enkele maanden. Het is echter niet altijd evident om enkele maanden zonder enige vorm van inkomen te kunnen.

 • Tenslotte kun je op stoppen als blijkt dat freelancen toch niets voor jou is. Je kunt dan gewoon blijven stempelen.

Zelfstandige in bijberoep
Wie freelance werk met stempelgeld wil combineren, zal gevraagd worden om zelfstandige in bijberoep te worden. Je gaat hiervoor langs bij een ondernemersloket .
Wie al zelfstandige in bijberoep was op het moment dat hij werkloos werd, zal op de aanvraagformulieren van zijn werkloosheidsvergoeding kunnen aanduiden dat hij zijn bijberoep wil blijven combineren.

Hoeveel mag je als werkloze bijverdienen via Springplank naar zelfstandige?
Het inkomen dat je extra mag verdienen is beperkt.
Je mag boven op de werkloosheidsvergoeding op jaarbasis maximum 4.361,76 euro netto bijverdienen (na aftrek van alle kosten) zonder dat jouw uitkering verminderd wordt. De RVA spreekt van een maximum netto inkomst van 13,98 euro per dag en dit gedurende 312 dagen. Zij bekijken je netto jaarinkomsten zoals die op je belastingsformulier wordt aangeven en delen dit bedrag door 312 werkdagen.

Als uiteindelijk blijkt dat je meer hebt verdient, dan ga je logischerwijze een deel van je werkloosheidsvergoeding terugbetalen. Wie bijvoorbeeld gemiddeld 14 euro per dag heeft verdiend, betaalt dan 2 cent per dag terug.
Voor wie tijdens het jaar start, wordt er gekeken naar het aantal beschikbare werkdagen en wordt het gemiddelde hierop berekend. Wie met andere woorden op 1 juli start, kan maximum 156 dagen werken in het eerste jaar en 156 dagen werken in het volgende jaar.

Voorwaarden om te starten met de Springplank naar zelfstandige
Wie zijn werkloosheidsuitkering wil combineren met freelance werk, dient aan de volgende vijf voorwaarden te voldoen.

 • Je ontvangt een werkloosheidsuitkering

 • Je doet aangifte bij RVA van je zelfstandige nevenactiviteit voor het begin van de activiteit. Word je werkloos terwijl je al zelfstandige in bijberoep was, dan dien je dit aan te geven op het moment dat je de werkloosheidsuitkering aanvraagt

 • Je bent niet opzettelijk werkloos geworden om van de maatregel te kunnen genieten.

 • Je hebt je nevenactiviteit niet als zelfstandige in hoofdberoep uitgeoefend gedurende de afgelopen zes jaar.

 • Je doet al het werk zelf dit wil zeggen dat je beroep doet op andere werknemers om het werk uit te voeren

 • Je blijft beschikbaar voor de arbeidsmarkt. Dat wil zeggen dat je ook blijft solliciteren voor een job als werknemer, dat je op gesprek blijft gaan bij je VDAB-bemiddelaar en ingaat op hun voorstellen

 • Je verblijft in Belgie

 • En je bent arbeidsgeschikt

Wat mag ik als job doen?
Qua job kun je in principe alles doen met uitzondering van artistiek werk.
Het moet bovendien om een nevenactiviteit gaan. Dit wil zeggen dat het aantal uur dat je eraan besteedt en de grootte van je inkomsten beperkt moeten zijn. De RVA zal op voorhand uitleggen hoe zij dit beoordeelt.

Wat gebeurt er na 12 maanden?
Na 12 maanden is het aan jou om te beslissen hoe je je loopbaan verderzet.
 • Als je overtuigd bent geraakt om als zelfstandige verder te gaan, dan stopt je werkloosheidsuitkering en ga je verder als zelfstandige in hoofdberoep.

 • Ben je niet overtuigd, dan stop je met je zelfstandige in bijberoep activiteit en behou je de werkloosheidsuitkering.Meer info op de volgende websites
RVA op http://www.rva.be/nl/documentatie/infoblad/t158
Ondernemersloket

   
     

04lowkopie

Verschillen en gelijkenissen tussen freelancers en interimarissen

Zijn er grote verschillen in werken met een freelancer of werken met een interimaris? Met een freelancer werken is op zich even eenvoudig als een interimkantoor inschakelen. Je hebt geen HR-administratie en van
watfreelancerswillen

3 redenen waarom mensen willen freelancen

Wat zijn de belangrijkste redenen waarom mensen willen freelancen? Meer vrijheid, interessantere jobs en jezelf kunnen specialiseren waarin je goed bent en graag doet. Rijk worden is voor de meeste freelancers
qsd56q

Geen nieuw statuut voor freelancers of toch wel?

Freelancers moeten beter beschermd worden maar een apart statuut komt er voorlopig niet. Dat zegt federaal minister voor werk Kris Peters op Nextconomy. Er is een verschuiving van job naar taak, stelt Peete
springplank

Werklozen kunnen ook freelancer worden via de Springplank van VDAB

Wie als werkloze een uitkering geniet en wil uittesten of freelancen iets voor hem kan betekenen, kan opstarten zonder zijn uitkering te verliezen. Het systeem noemt Springplank naar zelfstandige en je kunt e
thuiskantoor-1024x470

Freelancers neem een foto van je thuiskantoor

Freelancers wordt aangeraden een foto van hun thuiskantoor te nemen en achter te laten bij hun boekhouder. Dat werd verteld op een SBB seminarie. Belastingcontroles gebeuren vaak op het kantoor van de boekhoude
images/TemplatFB-TW-LIBlog22

Infosessies starten als freelancer en het zelfstandige statuut

Starten als freelancer. Hoe doe je dit qua administratieve formaliteiten en statuut. Acerta en Freelancenetwork.be organiseren gratis infosessies over het zelfstandige statuut. Wie als freelancer wil starten
20180115Michel

Wie als freelancer start zet alles eerst op een rij met VDAB loopbaancheques

Hoe vermijd je dat je belangrijke zaken bij de opstart van je freelance loopbaan over het hoofd ziet? Met loopbaanbegeleiding van VDAB, zo blijkt want in 4 uur tijd krijg je een schat aan informatie over freela
20171212_105629

Ben je zelfstandige freelancer? Vergeet dan de aanpassing van je sociale bijdragen niet

Je sociaal verzekeringsfonds kent jouw salaris voor 2017 nog niet. Je betaalde sociale bijdragen voor dit jaar zijn daarom gebaseerd op een geschat inkomen rekening houdend met je inkomsten van 2014. Bel daa

 
     1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  
Deze site gebruikt cookiesIk snap het