Vind een geschikte freelancer

Bedrijven zoeken zowel vertalers Nederlands Frans Nederlands als andere taalcombinaties. De opdrachten voor vertaalwerk op Freelancenetwork zijn doorgaans naar de meeste andere West-Europese talen (Frans, Engels, Duits). Vergeet als freelance vertaler je specialiteit niet te vermelden. We proberen zo veel mogelijk het type te vertalen tekst te achterhalen (technische, commerciële, algemene, juridische, …) plus een inschatting van het aantal te vertalen pagina’s.