Algemene voorwaarden

Freelancer

1. Het registreren als freelancer op Freelancenetwork.be is gratis. Met een gratis account kun je zien of freelance jobs bij je passen, krijg je meer info over de locatie en het gewenst profiel en kun je jezelf in de freelancersdatabase laten opnemen zodat bedrijven je kunnen contacteren.

2. Als een bedrijf je een opdracht toekent, factureer je hen rechtstreeks.

3. Registraties kunnen zonder motivatie geweigerd worden.

4. Bij geschillen is alleen het Vredegerecht van het vijfde kanton Brugge bevoegd.

5. Boekhoudfuncties zijn alleen voor freelancers met BIBF/IAB-nummer. Heb je geen BIBF/IAB-nummer, kies dan als functie financiële ondersteuning.

6. Bedrijfsgegevens van openstaande freelance jobs zijn alleen voor zelfstandige freelancers tegen betaling toegankelijk. De prijs is afhankelijk van de periode die je kiest. In het abonnement zit ook het Freelance Magazine dat je met de post per kwartaal toegestuurd krijgt.

7. Na ontvangst van online betaling ontvang je een factuur. Voor een vlotte verwerking vermeld je je mailadres of freelancerscode. We storten geen geld terug.

8. Abonnementen vervallen automatisch.

9. Tussenbureaus (detacheringsbureaus, wervings- en selectiekantoren, etc)kunnen alleen oproepen plaatsen en niet optreden als opdrachtnemer. Bij misbruiken wordt de registratie afgesloten zonder teruggave van het resterend abonnementsgeld, mocht er een betaling geweest zijn.

10. Wie zijn telefoonnummer ingeeft, geeft uitdrukkelijk de toestemming dat Freelancenetwork.be of opdrachtgevers kunnen bellen.

11.Als je een korte omschrijving en trefwoorden aan je profiel toevoegt, ben je akkoord dat bedrijven je via internet en Freelancenetwork kunnen terugvinden en je ingegeven informatie kunnen nalezen.

12. Door registratie wordt je mailadres in een database bewaard en aanvaard je dat bedrijven of Freelancenetwork je via e-mail kunnen contacteren.

Opdrachtgever

1. Het contacteren van freelancers en het plaatsen van freelance opdrachten is gratis.

2. Bij geschillen is alleen het Vredegerecht van het vijfde kanton Brugge bevoegd.

3. Freelancenetwork.be kan opdrachten zonder motivatieplicht weigeren of teksten van jobs aanpassen.

4. Voeg alleen contactgegevens toe in de daarvoor voorziene velden.

5. Alle opdrachten staan open voor zowel mannen als vrouwen.

6. Door registratie wordt je mailadres in een database bewaard en aanvaard je dat freelancers of FreelanceNetwork je via e-mail of telefoon kunnen contacteren.