Hoeveel bedragen tarieven van freelance consultants?Wat is het gemiddelde uurtarief van freelancers? We vroegen het aan de freelancers op onze site en kregen 1.700 reacties binnen.

10% hanteert een tarief tot €25 per uur, 7% vraagt tussen de €26 en €30 per uur. 53% van de freelancers heeft een tarief tot maximum €50 per uur. 7 % vraagt meer dan €100. Ter vergelijking: volgens de NBB is het tarief van een schilder €40 per uur en van een loodgieter en elektricien €45.

Hieronder krijgt u meer info over de tarieven per functie en de parameters die het tarief bepalen.

De gemiddelde tarieven van freelancers per functie.

In onderstaande tabel krijgt u een overzicht van het laagste uurtarief en het hoogste uurtarief opgesplitst per functie. De laatste kolom geeft het gemiddelde uurtarief weer.
Grote verschillen in laagste en hoogste tarieven voor freelance werk.

De verschillen in hoogste en laagste freelance tarieven zijn vaak ook deels te verklaren in het gekozen statuut van de freelancer, de ervaring van de freelancer, het geslacht, regio en de commerciële competenties van de freelancer.

Per opdracht…

In plaats van een uurtarief af te spreken en al dan niet te kiezen voor freelancers met het goedkoopste uurtarief – het is immers niet omdat u dat goedkoopste tarief inkoopt dat u ook het beste werk zult krijgen – is het beter om per project een vast bedrag af te spreken.

Veel freelancers voelen zich daar ook prettiger bij dan te werken met een uurtarief.

Als opdrachtgever houdt u er wel best rekening mee dat freelancers van het geld dat ze verdienen ook onder meer hun bedrijfskosten, RSZ en hun verzekeringspremies moeten betalen.

De praktijk leert dat bedrijven die hun freelancers per opdracht betalen daar meestal goede ervaringen mee hebben.

Het voordeel voor u als opdrachtgever is dat u op voorhand precies weet hoeveel het factuurbedrag zal zijn, ongeacht of het werk nu sneller of trager verloopt.


…of toch liever per uur?

Als er geen forfaitaire prijs per project kan worden afgesproken, wordt er in veel gevallen toch per uur gewerkt.

Een normaal bedrag voor een startende freelancer is vaak tussen de 40 en de 50 euro per uur.

Naarmate een freelancer meer ervaring heeft in zijn werk en hij/zij meer opdrachten heeft uitgevoerd zal dit bedrag stijgen tot 60 à 80 euro per uur.

Maar toppers durven ook wel 500 euro per halve dag of 1.000 euro per dag vragen en krijgen dat bedrag ook.

Alles hangt samen met de expertise.

Sommige sprekers vragen in het sprekerscircuit tot 800 euro voor een toespraak van een uurtje.

Als bedrijfsleider moet je de ervaring en de expertise van de freelancer voortdurend afwegen tegen het tarief.

Zoals er duizenden opdrachten zijn, zijn er ook duizenden tarieven.

De ene vertaler zal met gemak een vertaling vol financieel jargon vertalen en struikelen over een tekst vol modetermen en voor de andere zal het misschien juist omgekeerd zijn.


Nog andere vormen

Met name voor vertalers – die tot de meest gevraagde freelancers behoren – is de tarifering nog op een andere manier georganiseerd: niet per project of per uur, maar per woord of lijn.

Over het algemeen geldt dat een niet te technische vertaling tussen de 0,75 en de 1 euro per lijn van 60 lettertekens (spaties inbegrepen) kost.


Hoe uitvoerender het werk, hoe lager het freelance tarief.

Naarmate de freelance opdracht minder complex is en meer uitvoerend wordt, hoe lager het tarief wordt.

De verklaring is duidelijk. Voor heel uitvoerend werk, schuilt de concurrentie van interimkantoren om de hoek.


Eén gouden raad: benchmark

Werkt u als bedrijf voor het eerst met freelancers en bent u onzeker over de tarieven die u kunt betalen, dan is het alvast een gouden raad om te benchmarken.

Vergelijk tarieven van meerdere freelancers met elkaar. Ga na wat welk en niet in het tarief vervat zit.

U kunt er ook voor kiezen om tarieven voor freelance werk bij meerdere freelancers tegelijk te vragen. Dit kan onder andere door in de database van Freelancenetwork een selectie te maken op functie en vervolgens de freelancers aan te schrijven.


Tarieven freelancers zijn relatief.

Als opdrachtgever kiest u waarschijnlijk die freelancer die uiteindelijk best bij u past? En uiteindelijk kiest de opdrachtgever slechts voor een klein gedeelte op basis van de prijs.

Veel belangrijker voor u als opdrachtgever is dat u voor een freelancer kiest op basis van vertrouwen over de geleverde kwaliteit van het werk.

Vandaag merken freelancers op dat opdrachtgevers die alleen geïnteresseerd zijn in de laagste prijs, beter niet voor hen kiezen. De meeste freelancers vertellen in hun gesprek zelf dat zij niet de goedkoopste op de markt zijn. Zij voegen er uiteraard direct aan toe wat bedrijven voor hun prijs extra krijgen.

Bedrijven die echt de goedkoopste freelancer zoeken, zoeken die op internationale websites waar ook Roemenen, Bulgaren of mensen uit India op zitten.

Opdrachtgevers zien dan echter vaak de kosten over het hoofd die gepaard gaan met het uitleggen van wat men precies bedoelt of het opvolgen.

Niets is zo makkelijk als een freelancer die voor de uitleg van het werk even tot bij u op kantoor komt en dat u hem welgemeend de hand kunt geven.Freelancers zoeken in onze database

U kunt hieronder een selectie maken op freelancers per regio en functie. U kunt hen vervolgens gratis een e-mail sturen met uw freelance opdracht of job.

De beschikbare freelancers nemen vervolgens rechtstreeks met u contact op.

Registreer - Login als freelancer

Deze site gebruikt cookiesIk snap het