Allround administratief freelancer gezocht

Categorie : administratie

Als calculator(s)/werfopvolger(s) krijgen wij regelmatig de vraag van onze aannemers/uitvoerders of wij ook hun administratie willen behartigen. Echter, dit is onmogelijk voor ons door de grote werkdruk die wij reeds ervaren. 


Graag verwijzen wij hen in de toekomst door naar een freelancer met administratieve ervaring die met ons/hen een langdurige samenwerking wil aangaan. Een geringe boekhoudkundige kennis is hierbij een voordeel, tevens moet men bereid zijn om op termijn de horizon te verbreden. Ook verplaatsing mag geen probleem zijn indien dit gewenst wordt door de klanten.

 Bij aanvang zal u een rustige start kennen maar indien de kennis en werklust voldoende bewezen is zal het cliënteel snel aangroeien (naar de toekomst mee groeien moet mogelijk zijn anders dient u zich te onthouden). Wij zien uw cv met werkervaring en capaciteiten graag tegemoet (diploma is in deze minder belangrijk wel kennis en werklust). Leeftijd heeft geen belang.

Info

Datum opdracht : 23-01-2023
Regio : Antwerpen
Plaats : Antwerpen
Duur project : > 4 weken
Locatie : Deels bij klant - deels op kantoor freelancer
Status : Open

Profiel :

Contact

Voor meer info over deze job