Bouwkundig ingenieur

Categorie : architect

Onze klant zet zich in voor efficiënte en duurzame ontwikkeling van het havengebied in de breedste zin van het woord.

De afdeling Infrastructuur is verantwoordelijk voor de ontwikkeling, de realisatie en het beheer van alle infrastructuur en terreinen binnen het beheersgebied van onze klant. Ook de corporate verantwoordelijkheden voor IT en Facility vallen binnen deze afdeling.

Als bouwkundig ingenieur maak je deel uit van het cluster assetmanagement dat verantwoordelijk is voor het beheer en onderhoud van onze infrastructuur (wegen, kaaibevloeringen, riolering, bermen, kades…) & terreinen en draagt zo bij tot een toegankelijke, veilige en aantrekkelijke haven.

-       Je bent verantwoordelijk voor het beheer van zowel droge als natte infrastructuur. Onderhoud, renovatie en de voorbereiding tot nieuwbouw behoren tot jouw opdracht.

-       Je bent verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid, beschikbaarheid en veiligheid van de infrastructurele assets en adviseert hierover tijdens de levenscyclus van de diverse assets richting het management en de projectteams.

-       Je draagt bij aan de kennisontwikkeling op het gebied van assetmanagementactiviteiten en borgt dat de assets blijvend voldoen aan de geldende wet- en regelgeving.

-       Je maakt bouwtechnische onderhoudsdossiers op en begeleidt de uitwerking ervan. Dit omvat onder meer raamovereenkomsten, meetstaten, plannen en kostprijs- en  kwaliteitsopvolging. Ook milieu- en veiligheidsaspecten vallen onder jouw verantwoordelijkheid.

-       Je behoudt het overzicht over jouw raamovereenkomsten en projecten en volgt deze zowel op technisch, administratief als financieel vlak op.

-       Je stelt de onderhoudsplanning op en geeft projectmatig invulling aan de prioritering, voorbereiding en uitvoering van grote onderhoudswerken of vervangingsinvesteringen.

-       Je coördineert de werkzaamheden van het dagelijkse toezicht.

-       Als vertegenwoordiger van het het bedrijf onderhoud je actief de contacten met de bedrijven in het havengebied, aannemers, studiebureaus en overheden en ben je een aanspreekpunt voor vragen op het gebied van infra in jouw zone.


Info

Datum opdracht : 13-10-2021
Regio : Oost-Vlaanderen
Plaats : Sint-Denijs-Westrem
Duur project : > 4 weken
Locatie : 100% werken bij klant
Status : Open

Profiel :

Contact

Voor meer info over deze job