Zo ontsnap je als zelfstandige toch nog aan de verhoogde liquidatiebonus
De afgelopen weken werd er heel wat gesproken en geschreven over de liquidatiebonus, de 10% belastingen die ondernemers moeten betalen op het geld dat ze uit hun bedrijf halen bij stopzetting ervan. Die 10% liquidatiebonus was vroeger voor veel freelancers en zelfstandigen een van de redenen om over te stappen naar een vennootschap. Want als je als freelancer of zelfstandige je winst in je bedrijf liet zitten en later je firma opdoekt, dan betaal je slechts 10% belastingen op het geld dat je uit de vennootschap haalt bij de vereffening er van.

Zo kon je dus heel wat RSZ-bijdragen vermijden. Op het geld dat je bij liquidatie uit je firma haalde, had je bovendien geen personenbelasting betaald maar het verlaagd tarief van de vennootschapsbelasting. Vanaf 1 oktober 2014 wordt die belasting geen 10% maar 25% als gevolg van een rondje besparingen van de regering Di Rupo. Hierdoor wordt het voordelige systeem quasi volledig uitgehold.

Welke zelfstandigen kunnen later alsnog vereffenen aan 10% liquidatiebonus?

Gelukkig werd er voorzien in een overgangsmaatregel. Wie vandaag een mooie reserve heeft opgebouwd en nog niet van plan is om zijn zaak stop te zetten, kan die opgebouwde reserve omzetten in een kapitaalverhoging en toch van die liquidatiebonus van 10% blijven genieten. Daar moet dan onmiddellijk 10% voorheffing op betaald worden, zodat later de overgebleven 90% van het kapitaal  belastingvrij uitbetaald kan worden.

Er zijn echter een hoop voorwaarden aan die overgangsmaatregelen verbonden:

1. Zo is er een strikte deadline: vennootschappen bij wie het boekjaar samenvalt met het kalenderjaar moeten nog voor het einde van het jaar bij de notaris langs om die kapitaalverhoging door te voeren.

2. Bovendien beperkt de regering ook het bedrag dat in aanmerking komt voor die gunstige behandeling. Enkel de winsten en reserves die al bestonden op 31 december 2011 komen in aanmerking.
3. Tenslotte moet di
t kapitaal daarna minstens vier jaar (voor KMO’s) en acht jaar (voor grote ondernemingen) in de onderneming blijven. 

4. Wie het toch vervroegd uitbetaalt wordt degressief belast aan 15%,10% of 5%. (dat komt dan bovenop de 10% die reeds betaald werden). Pas na het vierde jaar kan via een belastingvermindering dit kapitaal onbelast uit de onderneming gehaald worden.


Is stoppen met vennootschap een goed idee?

Notarissen en boekhouders trokken onlangs aan de alarmbel omdat vele zelfstandigen eraan zouden denken om hun vennootschap vervroegd op te doeken. Maar of het daadwerkelijk zo ver zal komen, valt nog te bezien. Wellicht zijn het vooral oudere ondernemers die al aan het uitbollen waren die er nu een punt achter zetten. Zij kunnen er baat bij hebben om hun vennootschap stop te zetten (en zo hun reserves nog aan 10% uit de zaak te halen) en eventueel nog een paar jaar aan te modderen in een eenmanszaak. 

"Maar voor wie nog een mooie omzet hoopt te draaien is het alleszins geen goed idee om nu halsoverkop de vennootschap stop te zetten, er zijn immers nog altijd heel wat voordelen verbonden aan een vennootschap (denk o.a.aan de bescherming van uw privévermogen)", zegt Monique van Taksidee.


Conclusie: Zelfstandigen die nog niet van plan zijn om vroegtijdig met hun zaak te stoppen, reppen zich best naar de notaris om de bestaande reserves aan het kapitaal toe te voegen. Enkel zo ontsnap je aan die verhoogde voorheffing van 25% op je spaarpotje.