Zelfstandigen en freelancers uitgemolken. We zouden boos maar vooral beledigd moeten zijn
Na de afschaffing van een deel van de btw-aftrek op auto’s, de verplichte aanrekening van het voordeel van alle aard voor de gsm, heeft de regering weer iets nieuws gevonden om zelfstandigen te pesten. De btw aftrek op smartphone, laptop, iPhone moet voortaan op basis werkelijk beroepsgebruik. Bij wijze van proef aanvaardt men 75% beroepsgebruik en 25% privé-gebruik.

Iedereen voelt de koehandel en de discussie over percentages al aankomen. Uiteraard is er weer een uitzondering voor werknemers. We hebben een socialistische regering, nietwaar? “Wanneer de werknemer een vergoeding betaalt voor het privégebruik wordt de terbeschikkingstelling aanzien als een belastbare verhuur. Hierdoor is de btw op het gemengd goed volledig aftrekbaar.”

Boos en beledigd.
Ik raak niet alleen kwaad maar ook hoe langer persoonlijk beledigd. Het is alsof zelfstandigen echt 25% van hun tijd voor privé-gebruik op het internet zitten, 35% van hun tijd met vrienden aan de telefoon zitten te kletsen. Wij zijn geen profiteurs die via een laptop op kosten van de staat willen facebooken. 

Wij gebruiken die dingen voor ons beroep. Moet een fotograaf ook 25% van zijn fototoestel privé inbrengen want hij zal dat toestel op vakantie toch ook wel eens privé gebruiken? Of moet de kok de messen uit zijn keuken ook maar van 25% minder btw-aftrek voorzien? Want hij kookt toch ook wel eens voor vrienden privé en dan gebruikt hij die messen toch ook? 

Beste mensen van de regering. Wij werken 70 uur per week zodat u uw overheidspersoneel kunt blijven betalen. Stop met kleine zelfstandigen te pesten.

Hoe kunnen we die Wetstraat tot inkeer brengen?