Zelfstandige freelance moeder krijgt meer moederschapsverlof
450 euro per week en 105 gratis dienstencheques. De overheid heeft net beslist om het moederschapsverlof van zelfstandigen en zelfstandige freelancers uit te breiden vanaf 1 januari 2017.

Er werden twee belangrijke maatregelen gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad:
1.     Uitbreiding van het moederschapsverlof van de vrouwelijke zelfstandigen met 4 weken. Elke moeder heeft voortaan 3 verplichte en 9 facultatieve weken. Daarbij komt nog de voortaan automatische toekenning van 105 gratis dienstencheques.

2.   Men krijgt voortaan ook de mogelijkheid om dit verlof niet enkel per week op te nemen, maar ook voltijds of halftijds om beter rekening te houden met de realiteit van de vrouwelijke zelfstandigen.

Het verlof dient binnen een periode van 36 weken opgenomen te worden te tellen vanaf het einde van het verplichte postnatale verlof.