Werkloosheidsvergoeding voor zelfstandigen
Freelancenetwork vraagt zich af waarom een werkloze bediende wel een vergoeding om een nieuwe werkgever te zoeken krijgt terwijl een zelfstandige zonder inkomen geen vergoeding krijgt om klanten te zoeken? Ook zelfstandigen moeten recht krijgen op een vorm van stempelgeld, vindt de site.

Daarnaast wordt een werkloze bediende door de overheid gratis verzekerd tegen onder andere ziekte. Hij blijft in regel met zijn mutualiteit. Een zelfstandige in hoofdberoep daarentegen die een pechjaar had of start en geen inkomsten had, moet toch zo’n 3.000 euro RSZ-bijdragen per jaar betalen. Dat is niet eerlijk, vindt Freelancenetwork. Een vergoeding voor zelfstandigen met geen of te laag inkomen vermindert de druk op zelfstandigen die het even wat moeilijker hebben, verlaagt de drempel om als zelfstandige te starten en houdt zelfstandigen uit de armoede. 

Bovendien stimuleer je zo mensen die vandaag proberen een bedrijf op te bouwen dat later werkgelegenheid zal scheppen, zegt Freelancenetwork.

Stimuleer creativiteit.

Zelfstandigen zijn als geen ander een meester in het bedenken van commerciële concepten en nieuwe ideeën waaruit in de toekomst werkgelegenheid kan voortvloeien.

Maar in het bedenken en uitwerken van ideeën kruipt veel tijd. Het idee moet vervolgens uitgetest worden in de praktijk en vaak bijgeschaafd worden. Hierdoor kan het zijn dat de tijd tussen het idee en het genereren van inkomsten meerdere maanden ligt.Iemand met een briljant idee is vaak bereid om voor zichzelf gratis te werken of tijdelijk van zijn spaarcenten te leven. Maar de verplichting om jaarlijks zo’n 3.000 euro te moeten betalen om verzekerd te blijven tegen onder ziekte schrikt enorm af.

Arbeiders en bedienden zonder inkomen uit werk zijn ook gratis verzekerd tegen ziektes.
Dat zelfstandigen zonder inkomsten wel moeten betalen voor hun ziekteverzekering en arbeiders en bedienden niet, vindt Freelancenetwork niet eerlijk. Het verzekeringssysteem aanpassen is in dit opzicht een normale evolutie.

Vandaag is het immers zo dat elke zelfstandige in hoofdberoep elke maand minstens 730 euro RSZ bijdragen moet betalen zelfs al heeft hij geen eurocent inkomsten. Dit schrikt mensen enorm af om hun ideeën verder te ontwikkelen en er voor te durven gaan. Freelancenetwork.be is er zeker van dat hierdoor heel wat briljante ideeën bij mensen in hun hoofd blijven sluimeren en nooit verder ontwikkeld worden.  

Werkloosheidsvergoeding voor zelfstandigen.

Ook bedienden en arbeiders krijgen een vergoeding van de overheid als zij werkloos zijn en tijdens deze periode een nieuwe werkgever zoeken.Waarom zouden zelfstandigen die amper een inkomen hebben, klanten zoeken en later wellicht  personeel zullen inzetten dan geen vergoeding mogen krijgen? 

Of de term ‘Werkloosheidsvergoeding’ een goede naam is, laat Piedfort in het midden. Een arbeider of bediende die vandaag werkloos is, gaat ook solliciteren en ook solliciteren is hard werken. Die personen blijven ook niet bij de pakken zitten. En doen ze dat wel, dan worden ze ‘geactiveerd’ door de VDAB.Kortom een werkloze bediende (of arbeider) en een werkloze zelfstandige doen eigenlijk hetzelfde. Proberen een inkomen te verwerven zodat zij aan de overheid netjes belastingen kunnen betalen.

Subsidies aan zelfstandigen.

Subsidies voor creativiteit is nog niet zo’n gek idee. Vandaag betalen auteurs een verlaagde belasting op de opbrengst van hun boeken bijvoorbeeld. We hebben de tussenkomst van de overheid bij dienstencheques om werk te creëren. Waarom zouden we dan zelfstandigen die later zelf mensen te werk gaan stellen niet even helpen en subsidiëren om daar later als overheid er dubbel en dik de vruchten van te plukken.

Niet alleen voor starters.

De vrijstelling van RSZ-bijdragen of extra vergoeding zou ook van toepassing moeten zijn voor zelfstandigen die een pechjaar hebben gehad. Bijvoorbeeld wanneer zij minder dan 13.000 euro verdienden. De voorwaarden waaraan  zelfstandigen zouden moeten voldoen om van de uitkering te kunnen genieten, moeten verder bepaald worden.  De controle op de vergoedingen kan als extra taak toevertrouwd worden door organisaties als de VDAB of RVA.

De maatregel kan zowel passen in het luik van armoedebestrijding, stimuleren van ondernemersschap als makkelijker  activeren van werklozen.

Stimuleringscheques.

De overheid zal aanhalen dat ideeën wel een kans krijgen via tal van peterschapsprojecten, goedkope leningen of subsidieprogramma’s. Elk van deze programma’s heeft ook zijn nut maar dat haalt niet weg dat die RSZ-bijdragen verschuldigd blijven.