Weer nieuwe fiscale boetes voor bedrijfsleiders en zelfstandigen
Bedrijfsleiders en zelfstandigen met een vennootschap die hun bedrijfsvoorheffing op hun salaris niet correct betalen, krijgen vanaf 2014 boetes. Dat heeft Freelancenetwork.be, de gratis site voor bedrijven die wel eens op een freelancer een beroep doen vernomen van Taksidee.

Vandaag gebeurt het vaak dat de bedrijfsvoorheffing niet volledig betaald wordt of gestort wordt als voorafbetalingen aan de belastingen. De fiscus zag dat tot nu toe redelijk door de vingers zolang de rekening op het laatst van het jaar maar klopte. Vanaf 2014 wordt de redenering anders. Wie een vergoeding voor arbeid krijgt, moet die op het eind van het kwartaal tot op de euro nauwkeurig berekend doorstorten aan de fiscus.

Als het om bedrijfsvoorheffing gaat, zal het bovendien ook niet meer kunnen om het verschuldigde bedrag als voorafbetaling te storten. Die bedrijfsvoorheffingen moeten berekend worden volgens belastingschalen voorzien door de overheid. Bij de storting van voorafbetaling is iedereen vrij te betalen wat men zelf wil.

Hoeveel bedraagt de bedrijfsvoorheffing voor bedrijfsleidersbezoldigingen? 

Het beste wat je doet, is even de hulp inroepen van je boekhouder. Bij de berekening mag er  rekening gehouden worden met de gezinssituatie (gehuwd of niet, één of twee inkomens, aantal kinderen ten laste) maar niet met aftrekposten zoals een hypotheek. 

Bijvoorbeeld: 
Wie 1 kind ten laste heeft en zichzelf een bruto loon van 4.000 euro uitkeert, zal 1.032 euro aan bedrijfsvoorheffing dienen te betalen. Bij 7.500 bruto is dit 2.696 euro

Sancties voor wie niet betaalt.

Bedrijfsleiders en zelfstandigen met een vennootschap die geen of te weinig bedrijfsvoorheffing inhouden krijgen een fikse boete. De vennootschap zal de te weinig ingehouden bedrijfsvoorheffing moeten betalen verhoogd met nalatigheidsintresten en een administratieve boete.

Bij de bedrijfsleider wordt de niet betaalde bedrijfsvoorheffing belast als een voordeel van alle aard.