Webinar - 5 valstrikken als je met freelancers werkt
Schijnzelfstandigheid, verbod op terbeschikkingstelling, hoofdelijke aansprakelijkheid, de bescherming van bedrijfsgeheimen en het concurrentiebeding. Dat zijn de onderwerpen van het zeer boeiende webinar dat zowel voor freelancers als opdrachtgevers een oogopener zal zijn voor een betere samenwerking en communicatie.

Het webinar wordt georganiseerd door het Agentschap Innoveren & Ondernemen in samenwerking met ikinnoveer en LegalNews.be

Freelance contracten zijn anders dan werknemerscontracten
Werken met freelancers is anders dan werken met werknemers. De relatie tussen partijen is anders. Het is dan ook logisch dat dit in de contracten tot uiting komt.

Tijdens dit webinar gaat meester Dieter Dejonghe in op een aantal mogelijk aandachtspunten bij zo'n samenwerkingsvormen. Uiteraard wordt er ook aandacht besteed aan het sluiten van contracten met de  onderaannemer die opereert via een vennootschap waarmee je onderaannemer factureert.

Thema's die aan bod komen:
- Schijnzelfstandigheid: wat is het, hoe herken je het en hoe vermijd je het
- Verbod op terbeschikkingstelling: wat is het en waar dien je op te letten
- Hoofdelijke aansprakelijkheid: welke aansprakelijkheden liggen bij de freelancer, wanneer is hij in fout en hoe kun je dit contractueel beperken of uitbreiden
- Bescherming van bedrijfsgeheimen en niet-concurrentiebeding

Wat juristen aan opdrachtgevers vertellen
FreelanceNetwork.be raadt alle freelancers aan om dit seminarie mee te volgen. Je krijgt een inkijk in wat juristen aan opdrachtgevers vertellen en welk advies ze geven waarom bepaalde clausules in contracten wel of niet opgenomen worden. Hou er rekening mee dat contracten andere clausules kunnen bevatten in functie van wie het contract laat opstellen. 

De titel doet al direct de wenkbrauwen fronsen, zegt Nick Denoo. Als freelancer zou ik zeker luisteren om naast juridische tips ook commerciele argumenten te vinden om mijn klanten gerust te stellen. De spreker is meester Dieter Dejonghe, vennoot bij Claeys & Engels (Kortrijk). Hij is expert in deze materie.

Praktische info
Dit webinar wordt je gratis aangeboden en duurt ongeveer 1 uur. Het aantal plaatsen is beperkt, snel inschrijven in de boodschap.

Opgelet: Ook als je niet inlogt tijdens het webinar, krijg je na afloop een mailtje met een private link naar de volledige opname, de presentatie en eventueel extra documentatie.
Wanneer: 14 november van 14:00 tot 15:00

Inschrijven kan uitsluitend via deze link