Wat is het verschil tussen een freelancer en een zelfstandige ?
Wanneer ben je een freelancer of zelfstandige? En wat is het verschil met een zelfstandige zonder personeel (zzp)? De begrippen worden vaak door mekaar gebruikt waardoor het lijkt dat het synoniemen zijn. Maar is dat wel zo? Strikt genomen zijn er toch nuanceverschillen tussen de 3 woorden, zegt Nick Denoo van Freelancenetwork.be. 

Wat is een freelancer?
Een freelancer is voor mij iemand die zijn diensten tegen betaling meestal aan bedrijven aanbiedt. Dat kan zijn voor een bepaalde periode of het realiseren van een bepaald werk. Een freelancer bekijk je best als iemand die op oproep beschikbaar is. Als je iemand extra nodig hebt, dan bel je hem of haar gewoon op. Doorgaans wordt een freelancer ingehuurd voor zijn gespecialiseerde kennis. Juridisch gezien komt het woord freelancer in de wet niet voor. Als freelancer kies je een juridisch kader waarbinnen je zal werken. Dit kan zijn dat je werkt als werknemer, interimaris of zelfstandige. Aan elk statuut zijn voordelen en nadelen verbonden. 

Het fundamentele verschil tussen werknemers, interimarissen en zelfstandigen is hoe de verhoudingen liggen tussen de opdrachtgever en uitvoerder op het vlak van leiding toezicht en gezag. Bij een werknemer en interimaris zal de opdrachtgever de uitvoerder moeten leiden. De opdrachtgever heeft de leiding, hij oefent het toezicht en gezag uit. Lees: de werknemer of interimaris luistert naar de opdrachtgever en voert uit wat de baas zegt.
Voorbeelden van freelancers kunnen zijn: een copywriter die af en toe schrijft voor een bedrijf, een webdesigner die voor meerdere klanten werkt, een vertaler, een secretaresse die voor 2 bedrijven werkt.

Wat is een zelfstandige?
Een zelfstandige biedt zijn producten of diensten ook aan maar er is geen relatie van leiding, toezicht en gezag. De opdrachtgever zal de zelfstandige in principe niet mogen commanderen. De opdrachtgever kan de zelfstandige niet opleggen hoe hij zijn werk moet doen. Om zijn geld te krijgen, stuurt de zelfstandige een factuur naar zijn opdrachtgever. De werknemer of interimaris krijgt een salarisstrook.

Als zelfstandige organiseer je zelf de manier waarop je werkt. Dat betekent dat je in principe het werk mag doorgeven aan iemand anders. Voorbeelden van zelfstandigen kunnen ook copywriters, vertalers of secretaresses zijn. Maar ook schilders, kappers, slagers, directeuren van banken, enzovoort.

Wat is een zelfstandige zonder personeel, een ZZP'er?
In Nederland is het woord ZZP'er, zelfstandige zonder personeel veel gebruikt. Het zijn zelfstandigen die er bewust voor kiezen om niemand aan te werven en hun diensten aan te bieden. Die ZZP'er benadert het meest ons begrip freelancer. Hij biedt zijn diensten doorgaans tijdelijk aan, hij is zelfstandige qua statuut en heeft niet de intentie om personeel aan te werven. 

Kortom:
We gebruiken de termen zelfstandige, freelancer en ZZP'er door elkaar en maken in het taalgebruik meestal geen onderscheid naar het statuut dat hiermee gepaard gaat.