Wanneer kiezen voor een vaste medewerker, een interimaris of freelance medewerker
Schakelt u nu best een freelance medewerker, interimaris of vast personeel in voor het uitvoeren van werk? De 3 zijn mogelijk afhankelijk van beschikbaarheid, benodigde competenties en vooral het aantal uren per maand dat u de persoon nodig heeft.

Gaat het om quasi een fulltime job, dan is het vast contract ongetwijfeld te verkiezen. Hoe minder uren per maand u de medewerker nodig heeft, hoe minder interessant het vast contract zal worden. Tegelijk wordt het ook veel moeilijker om een personeelslid met vast contract te vinden.

Gaat het om een beperkt aantal uren per maand of week en verlangt u als bedrijf vrij algemene competenties, dan kunt u doorgaans bij een interimkantoor terecht.

<b>Freelance = specifieke competenties in combinatie met beperkter aantal uren per maand.</b>

Maar als het aantal benodigde uren per maand beperkter wordt én de gevraagde competenties specifieker en gespecialiseerder worden, op dat moment wordt het interessanter om op een freelance medewerker een beroep te doen.