Waarom komen er grote verschillen voor in freelance tarieven?
Als je naar de gemiddelde tarieven per functie kijkt en je vergelijkt deze met het minimum en maximum freelance tarief dat we per functie vonden, dan kun je hier enorm grote verschillen zien.
 
Zo zie je dat het minimumtarief voor freelance werk vaak begint bij 20 euro per uur en dat er eigenlijk geen maximum uurtarief voor een freelancer is. Zo ontmoette ik ooit iemand die 750 euro voor een halve dag vroeg en er prompt aan toevoegde dat meer en meer bedrijven bereid zijn om voor kwaliteit extra te betalen.

Hoge uurtarieven zijn geen garantie voor kwaliteit. Een lager freelance uurtarief zegt niets over het gebrek aan talent.


Wat een correcte vergoeding is voor freelance werk hangt af van freelancer tot freelancer en opdrachtgever tot opdrachtgever. Voor de ene is 20 euro per uur voldoende terwijl voor een andere freelancer 80 euro per uur een minimum is. Alles hangt uiteraard af van hoe je naar je eigen job kijkt en wat jij verlangt.

Het is niet altijd zo dat de freelancers met een lager uurtarief minder ervaren zijn of minder kwaliteit leveren.

Tegelijk zijn duurdere freelancers geen garantie voor een betere kwaliteit van het afgeleverde werk. 

Waarom hanteren sommige freelancers een uurtarief van 20 euro per uur?

De reden waarom freelancers kiezen om eerder een lager uurtarief te hanteren kan verschillend zijn.

1. Wie gepensioneerd is en freelance werk doet, werkt vanuit een andere ingesteldheid als een dertiger met 3 kinderen en nog een af te betalen hypotheek. De gepensioneerde heeft al vaak een inkomen en ziet het freelance werk als een aangename bijverdienste.

2. Voor een starter kan het heel goed zijn dat hij een klant hebben belangrijker vindt dan het uurtarief dat er tegenover staat.

3. Een freelancer kan ook voor het gemak kiezen. Zo ontmoette ik ooit een freelancer die me vertelde dat zij liever een lager uurtarief hanteert waardoor klanten bereid zijn om alles via e-mail en telefoon te regelen en zij bijna nooit naar de klant moet rijden.

4. Een lager tarief kan ook ingegeven zijn omdat de freelancer gewoon een totaal andere kostenstructuur heeft. Zo kan het perfect zijn dat een Vlaamse freelancer in België klanten zoekt maar eigenlijk woont in Polen of Turkije waar de lonen gewoon een pak lager liggen en waar die 20 euro veel kan zijn. Als collega-concurrent heb je hier vaak geen zicht op.

5. Een freelancer kan het moeilijk vinden om een hogere prijs te vragen. Gewoon omdat hij ervaren heeft dat aan een lagere prijs verkopen voor hem makkelijker werkt. 

6. Tenslotte kan het zijn dat de freelancer met een lager uurtarief een ander type van klanten heeft dan de freelancer met een hoger uurtarief. Wie als freelancer voor multinationals of bedrijven in Brussel werkt, weet uit ervaring dat hij meer kan vragen dan een freelancer die voor kleinere bedrijven werkt.

Keuzes maken.

Lagere tarieven van freelancers hoeven daarom geen teken te zijn van onprofessioneel gedrag. Praat daarom als opdrachtgever met freelancers. Je ontdekt snel wat je bij de ene freelancer wel en bij de andere niet krijgt.

Grote verschillen in tarieven zijn er in alle sectoren. Zo heb je wagens van 9.000 euro en wagens van 30.000 euro of meer. Het verschil merk je als je de auto ziet en er mee rijdt.  Als we allemaal de goedkoopste zouden kiezen, rijden we allemaal met Dacia. Toch zie ik ook veel Mercedes, BMW en Lexus. 

Sommige mensen hebben pas lekker gegeten als ze naar een 3 sterrenrestaurant gaan. Voor andere mensen is een brasserie voldoende. Naast prijs zijn er dus nog heel wat andere aankoopmotieven.