Waarom is FreelanceNetwork voor freelancers betalend?
Sommige freelancers kijken wat verwonderd als ze merken dat voor het consulteren van adressen op de website betaald dient te worden. Betalen om te mogen werken, is dat niet de omgekeerde wereld? Kan dat volgens de wet zo maar?

Ja, dat kan. De wet op de arbeidsbemiddeling zegt dat niemand aan sollicitanten die een bediende- of arbeidscontract beogen geld mag vragen en dit ter bescherming van de sollicitanten.

Voor freelancers daarentegen is de redenering anders. Daar stelt de overheid dat een freelance medewerker de mogelijkheid moet hebben om zichzelf kenbaar te maken aan nieuwe potentiële klanten. Zo zal een freelancer geld uitgeven voor een abonnement bij een belangenorganisatie of reclame voor zijn website. Net zoals de bakker en de slager die reclame mogen maken, beschouwt de wetgever het betalen van een bijdrage door de freelancer aan een freelance website eerder als een vorm van reclame voeren. Met andere woorden: de freelancer krijgt er dankzij een bijdrage een verkoopkanaal bij.

Of de gevraagde bijdrage op jaarbasis voor jou als freelancer redelijk is, hangt af van de volgende uitgangspunten:

1. Wat is het voor jou waard om geïnformeerd te worden als bedrijven binnen je interessesfeer naar een freelancer op zoek zijn?

2. Wil je een database kunnen aanleggen van bedrijven die bereid zijn freelance werk uit te besteden? Het grote voordeel van een freelance website als Freelancenetwork.be is, dat deze bedrijven open staan om freelance opdrachten uit te besteden.  Als men een copywriter zoekt, kunt je als layouter het bedrijf ook contacteren en checken of men layout werk uitbesteedt.

3. Stel dat je zelf koude prospectie gaat doen. Na hoeveel uren of minuten, is die aanmeldingskost dan opgebruikt als je naar je eigen vraagprijs kijkt. En hoeveel bruikbare adressen heb je hiervoor gekregen?

4. Hoeveel mag het werven van een adres van een potentiële klant je kosten? De meeste bedrijven zijn op zoek naar een geschikte freelancer die in hun bedrijfscultuur past en hopen al dan niet op regelmatige basis met hem samen te werken. Zo werkt FreelanceNetwork al jaren met dezelfde grafisch vormgever hoewel onze intentie eigenlijk maar een eenmalige kleine opdracht was.