Waarom is FreelanceNetwork voor bedrijven gratis? Wat zegt de wet.
Een gratis freelance website zonder no cure no pay en die geen commissie neemt op opdrachten? En een site met nog goede freelance profielen? Het klinkt te mooi om waar te zijn, niet?

Hoe kan een commerciële website zonder subsidies deze service bieden? En kan dat volgens de wet zo maar?Inderdaad dat kan. De wet zegt dat niemand aan sollicitanten die een bediende- of arbeidscontract krijgen geld mag vragen en dit ter bescherming van de sollicitanten.

Voor freelancers is de redenering echter anders. Daar stelt de overheid dat freelancers de mogelijkheid dienen te krijgen om zichzelf kenbaar te maken en nieuwe klanten te zoeken.

Net zoals de bakker en de slager die reclame mogen maken, beschouwt de wetgever het betalen van een bijdrage door de freelancer eerder als een vorm van reclame voeren. Met andere woorden: de freelancer krijgt dankzij zijn bijdrage er een verkoopkanaal bij.