Voordeel alle aard voor auto wordt afgeschaft
Het voordeel van alle aard voor auto’s, pc’s, gsm en internet wordt wellicht volledig uitgehold en afgeschaft. Alleen nog echt direct beroepsgebonden kosten blijven aftrekbaar.

Tienduizenden zelfstandigen, freelancers maar ook bedienden zullen de dupe worden van deze maatregel en het zal elke werkende mens honderden euro’s op jaarbasis gaan kosten. Dat zegt Michel Piedfort van Freelancenetwork.be, de gratis website voor bedrijven die een freelancer zoeken.

Kopieert fiscus nieuwe btw-regeling? 
Sinds kort mogen bedrijven, zelfstandigen en freelancers in hun belastingaangifte in principe nog slechts 75% van de btw aftrekken van de bedragen die ze betalen voor smartphones, laptops en tablets, aangezien de btw ervan uitgaat dat ze die toestellen voor het resterende kwart privé gebruiken. 

Om meer te mogen aftrekken, moeten de zelfstandigen zelf bewijzen dat die forfaitaire veronderstelling niet altijd klopt. Bedienden merkten tot nu toe weinig van de maatregel omdat het bedrijf de kosten doorgaans volledig zelf draagt. In de wandelgangen van een seminarie over btw en fiscaliteit was nu te horen dat ook de fiscus dezelfde redenering wil gaan toepassen: enkel nog effectief beroepsgebonden kosten zouden aftrekbaar zijn. En dit voor iedereen. 

Nieuwe regeling geldt ook voor auto’s.
Vermits uit de berekeningen (door de belastingsplichtige) van het privé-gebruik (ten behoeve van de BTW) de percentages beroepsgebruik worden vastgelegd is het maar een kleine stap voor de directe belastingen om deze percentages over te nemen en het voordeel van alle aard te betwisten en ook hier uitsluitend de kosten met betrekking tot het werkelijk beroepsgebruik aftrekbaar te stellen.

Het voordeel alle aard zal dan vervallen en alle kosten moeten worden betaald met NETTO inkomen (NA BELASTING), hetgeen veel duurder uitvalt. Vele zaakvoerders en werknemers die de firmawagen uitsluitend gebruiken voor de weg van en naar het werk (en enkele privéverplaatsingen) zullen als gevolg daarvan GEEN enkele kost meer mogen aftrekken met betrekking tot deze personenwagens.

Het valt dan ook te verwachten dat werkgevers hun bedrijfswagenpolitiek voor werknemers die niet constant op de baan zijn zullen herzien.

Naar een complexe situatie.
Als de fiscus de nieuwe regels van de btw volgt, maakt hij er de zaken voor de belastingbetalers niet makkelijker op omdat ze een strikte opdeling zullen moeten maken tussen beroepsgebonden kosten en kosten voor gebruik in de vrije tijd. Dat wordt een heel gepuzzel om alles netjes op te splitsen. Rijd je bijvoorbeeld in je vrije tijd als je op weg naar je werk 300 meter om rijdt om je kinderen te gaan afzetten aan de schoolpoort?

Heb je dan uiteindelijk de wagen voor 80% of maar voor 78% gebruikt voor beroepsbezigheden? Het “voordeel alle aard” was juist bedoeld om die complexiteit af te bouwen en nu zou men dit concept weer afschaffen. 

Werkgever vraagt extra flexibiliteit in ruil voor “gadgets”
Een werkgever geeft niet zo maar iets aan zijn werknemer. Als iemand een gsm krijgt, dan wil de werkgever die persoon altijd kunnen bereiken. Als hij het internet deels betaalt, verwacht hij dat de werknemer ’s avonds zijn mails checkt. 

Nieuwe werk-privé balans.
Het is tijd dat ook de overheid nadenkt over hoe werk en privé meer en meer met elkaar verweven worden en hoe dit fiscaal aangepakt kan worden. Het daadwerkelijk uithollen en afschaffen van het voordeel alle aard zou dan ook een bijzonder slecht signaal zijn.  

FreelanceNetwork.be groepeert meer dan 3.000 freelancers. Meer dan 800 bedrijven gebruiken het gratis netwerk al om met freelancers in contact te komen.