Vier waarderingen voor freelancers
Hoe ben ik als opdrachtgever zeker van de kwaliteit van een freelancer? Freelancenetwork.be start met een beoordeling van freelancers op haar website. Opdrachtgevers kunnen bij elk profiel van de freelancer klikken op een voetje om de beoordeling te starten.

Bedrijven beoordelen het resultaat van de freelancer of het algemeen profiel. Bij elk profiel kan een opdrachtgever weergever of de freelancer een interessant profiel is, goed werk levert of mindere resultaten heeft neergezet.

Hoe werkt de waardering van freelancers?
Als men een freelance profiel aanklikt en ingelogd is, dan kan men 4 waarderingen geven door op het voetje te klikken:

1. toppie: ik heb al met deze freelancer gewerkt en ga dit nog doen
2. 3 sterren: ik heb al met deze freelancer gewerkt
3. V staat voor interessant profiel
4. duim omlaag: ik heb een minder goede ervaring met deze freelancer of niet interessant profiel

Van zodra een opdrachtgever een waardering gegeven hebt, kan de opdrachtgever makkelijk de freelancers terugvinden in mijn freelancers. Andere bedrijven kunnen in een latere fase de beoordelingen van de freelancers consulteren. 

De freelancers zullen ook op hun beurt zien hoeveel bedrijven hen een beoordeling hebben gegeven of hun naam zien.