Verlaat niet zo maar je vaste job om te gaan freelancen.
Is het een goed idee om je vaste job vaarwel te zeggen en te vervangen door een freelance bestaan?  Voor heel wat mensen is het antwoord negatief. Freelance werk doen is veel meer dan goed zijn in wat je doet. 

Bij de meeste freelancers die vroeger op kantoor als bediende werkten was er een aanleiding dat hen deed besluiten om de stap naar freelance werk te zetten. 
Enkele reden kunnen zijn:

• Men was ontslagen en vindt moeilijker een job met gelijkaardige verantwoordelijkheden en salaris.

• Men werd ziek door stress, burn-out en wil het voortaan over een andere boeg gooien.

• Andere prioriteiten worden belangrijk. Men wil anders gaan werken, anders met werkdruk omgaan, anders met bevelen van bazen omgaan, …. De nadruk op anders werken is een belangrijke factor. 

• Mensen zien kansen om het zelf anders en beter te doen.

• Mensen komen in contact met andere freelancers en worden zelf enthousiast om te starten

Het is doorgaans dus niet zo dat men zo maar zijn oude job zo maar vaarwel zegt om als freelancer aan de slag te gaan. Starten met freelance werk is dus geen impulsieve beslissing.  Wie kan kiezen tussen werkzekerheid krijgen door voor een werkgever te werken en zijn eigen werkzekerheid te maken, kiest bijna altijd voor het laatste. Maar net zoals werknemers hebben niet alle freelancers werkzekerheid.

Starten met freelance werk, bereid je voor.

Gaan freelancen is meer dan alleen maar goed zijn in je job. Het betekent ook dat je contacten in contracten kunt omzetten, dat klanten je naam doorvertellen en dat je inkomen niet meer beïnvloed wordt door de grillen van 1 opdrachtgever of klant.