Vergelijking bruto netto freelancer en werknemer
Hoeveel moet een freelancer gemiddeld maandelijks factureren om hetzelfde te verdienen als een werknemer met een gelijkaardig brutoloon?

Je vindt hieronder 4 simulaties op basis van een bruto-maandloon dat varieert van 3.000 euro tot 10.000 euro en we vergelijken dan de totale loonkost als werknemer met het maandelijks factuurbedrag als freelancer. Deze bijdrage kwam tot stand dankzij de hulp van      fiscalist Luk Janssens  .


1. Tewerkgesteld als werknemer
Om het bruto jaarinkomen (inclusief vakantiegeld en eindejaarspremie) in hoofde van de werknemer te kennen, vermenigvuldigen we het bruto maandloon met een factor 13,92. 

Daarop wordt 13,07 % RSZ-bijdragen alsook bedrijfsvoorheffing ingehouden. De totale loonkost in hoofde van de werkgever ligt echter nog een heel stuk hoger omdat nog circa 34 % patronale RSZ-bijdragen verschuldigd zijn. 

We houden hier geen rekening met de kostprijs van extralegale voordelen die het echte kostenplaatje nog verder opdrijven (bv. hospitalisatieverzekering, groepsverzekering, maaltijdcheques en ecocheques, firmawagen, onkostenvergoedingen, …).
                       
   
   
Wat hou je als werknemer over?
bruto maandloon wn€3.000 €5.000€7.500 €10.000
Brutojaarloon wn €36.000 €60.000 €90.000€120.000
Bruto jaarinkomen WN incl vakantiegeld en eindejaarspremie €41.760€69.600 €104.400 €139.200
Jaarloonkost WG incl RSZ-bijdragen €55.313 €92.187 €138.281€184.375
Maandelijkse kost WG€4.609 €7.682 €11.523 €15.365
Netto salaris werknemer €2.057 €.3021€4.192 €5.362

2. Freelancer - natuurlijke persoon (eenmanszaak)

Hypothese 1:  we vertrekken vanuit de totale jaarloonkost in hoofde van de werkgever.
Stel dat je als freelancer een equivalent van hogervermelde jaarloonkost werkgever kan facturen: wat hou je daarvan dan netto over? We gaan er van uit dat je geen kosten hebt, dat je ongehuwd bent en geen kinderen ten laste hebt.

                        
Wat hou je als freelancer over?
Facturatie/maand €4.609€7.682€11.523 €15.365
Facturatie/jaar €55.313 €92.187 €138.281€184.375
RSVZ-bijdragen€-9.973 €-15.249 €-16.441 €-16.441
Belastbaar inkomen €45.340 €76.938€121.840 €167.934
Belastingen €-17.539 €-34.523 €-58.657€-83.433
Netto-inkomen/jaar€27.801€42.416 €63.183€84.501
Netto-inkomen/maand€2.317 €3.535€5.265€7.042


Hypothese 2: We vertrekken vanuit het totale bruto jaarinkomen in hoofde van de werknemer.

Wanneer je in een veel minder gunstige onderhandelingspositie zit en je enkel maar kan factureren wat je anders als bruto jaarinkomen werknemer zou hebben, dan ziet het plaatje er als volgt uit.

            
Wat hou je als freelancer over?
Facturatie/maand €3.480 €5.800€8.700 €11.600
Facturatie/jaar€41.760 €69.600€104.400€139.200
RSVZ-bijdragen€-7.529€-12.448€-16.441€-16.441
Belastbaar inkomen€34.231€57.152€87.959 €122.759
Belastingen€-11.757 €-23.888 €-40.446€-59.151
Netto-inkomen/jaar €22.474€33.265€47.513€63.608
Netto-inkomen/maand€1.873 €2.772 €3.959 €5.301


Samengevat:
Wanneer je als bediende 3.000 euro bruto per maand verdient dan hou je daar 2.057 euro netto van over.

Als freelancer verdien je netto:
2.317 euro als je er in slaagt om het volledige equivalent te factureren van wat jij anders aan een werkgever zou kosten (hyp. 1), zijnde 55.313 euro op jaarbasis of gemiddeld 4.609 euro per maand.
1.873 euro als je niet verder komt dan het equivalent te factureren van wat anders uw bruto jaarinkomen zou zijn (hyp. 2), zijnde 41.760 euro op jaarbasis of gemiddeld 3.480 euro per maand.

Indien je als bediende 5.000 euro bruto per maand verdient dan hou je daar 3.021 euro netto van over. 

Als freelancer verdien je netto:
3.535 euro als je er in slaagt om het volledige equivalent te factureren van wat jij anders aan een werkgever zou kosten (hyp. 1), zijnde 92.187 euro op jaarbasis of 7.682 euro per maand.
2.772 euro als je niet verder komt dan het equivalent te factureren van wat anders jouw bruto jaarinkomen zou zijn (hyp. 2), zijnde 69.600 euro op jaarbasis of gemiddeld 5.800 euro per maand.


Meer info: Actase BVBA – fiscalist Luk Janssens – tel: 03 337 50 16 – gsm 0474 03 60 65 - luk.janssens@actase.be -   Actase.be  en Linkedin fiscalist Luk Janssens  .