Tips voor freelancers - het boek van Freelancenetwork
Een succesvolle freelancer zijn, is veel meer dan je werk goed uitvoeren. Het betekent ook dat je contacten in contracten kunt omzetten, dat klanten je naam doorvertellen en dat je inkomen niet meer beïnvloed wordt door de grillen van 1 opdrachtgever of klant.

In Tips voor Freelancers, van contact naar contract, krijg je als freelancer heel wat praktische aanbevelingen hoe je het voor jezelf als freelancer makkelijker maakt om meer verkoop te realiseren met minder inspanningen.

Het boek is ook interessant voor opdrachtgevers. Door de redenering om te draaien, merken zij waarom freelancers reageren zoals ze vandaag reageren, waarom het ook voor hen belangrijk is om een contract op te stellen in plaats van alles maar via e-mail te regelen en waarom online platformen voor hen eigenlijk een bijzonder interessant kanaal zijn om met freelancers in contact te komen. Naast tips voor contracten, lees je hoe je best op online freelance opdrachten reageert, hoe je de opdrachten van tussenbureaus en rechtstreekse klanten van elkaar onderscheidt en hoe belangrijk die prijs nu is.

Wie een abonnement op Freelancenetwork neemt vanaf 17 juni krijgt het boek mee in zijn abonnement. De prijzen voor het abonnement inclusief btw verhogen echter niet en blijven op 90,75 euro incl btw voor 6 maanden, 119,79 euro incl btw voor 12 maanden en 211,75 euro incl btw voor 24 maanden.

Het boek Tips voor Freelancers telt 40 bladzijden op A5 formaat. Het wordt toegestuurd met de post. Je kunt het boek ook apart bestellen door 49,95 euro te storten op rekening be83 0017 3511 8115 onder vermelding van je adresgegevens.