Starten met freelance werk als zelfstandige of interimaris?
Start je nu best met freelance werk als zelfstandige of interimaris? Heel wat startende freelancers tobben zich er suf over.

Het statuut op zich mag je in principe niet weerhouden om met freelance werk te starten. Afhankelijk van je persoonlijke situatie zijn er bijna altijd mogelijkheden om te starten. Alleen wie een ziekte- of invaliditeitsuitkering geniet, kan meer moeilijkheden ondervinden.

1. Je hebt minstens een parttime job en een werknemerscontract.
2. Je bent werkloos
3. Je bent huisvrouw of huisman
4. Je geniet een ziekte- of invaliditeitsuitkering

1. Je hebt een parttime job als werknemer.

Wie vandaag al een werknemerscontract heeft, kan als freelancer starten door te kiezen voor een zelfstandige statuut in bijberoep of interimcontract.

Wie kiest voor het interimcontract heeft een beperkt aantal vormvereisten. Zo moet je freelance werk bijvoorbeeld minstens uit 3 aaneensluitende werkuren bestaan omdat het interimcontract dit nu eenmaal vereist.

Wie als zelfstandige in bijberoep wil starten, verdient netto bij een gelijkaardig bruto salaris meer omdat de sociale bijdragen van zelfstandigen met 20,5% op het netto inkomen beduidend lager liggen dan de bijdragen van werknemers (met 33% werkgeversbijdragen en 13,07% werknemersbijdragen op het bruto salaris). Je kunt als zelfstandige in bijberoep ook meer kosten inbrengen in vergelijking met interimarissen.

Wie als zelfstandige in bijberoep start, moet over een attest bedrijfsbeheer beschikken. De meeste mensen die hogere studies gedaan hebben, beschikken over dit attest. Voor wie geen bachelordiploma heeft, zijn er vaak uitzonderingen. Elk startersloket van Acerta, Zenito, Securex of Zenito kunnen  je hierbij helpen.

De bijdragen voor zelfstandigen in hoofdberoep en bijberoep zijn gelijk. Je betaalt dus altijd die 20,5%. Het verschil is dat zelfstandigen in bijberoep een voorschot van slechts een 80 euro per kwartaal betalen en geen bijdragen hoeven te betalen als zij geen inkomsten hebben gehad.

2. Je bent werkloos.

Voor werklozen die willen freelancen en na het freelance werk toch opnieuw willen stempelen, is alleen het interimstatuut mogelijk. Op de momenten dat je freelance werk uitvoert, heb je een interimcontract. Op de dagen dat je niet werkt, ben je werkloos en geniet je opnieuw van een uitkering.

3. Je bent huisvrouw of huisman.

Ook huisvrouwen en huismannen kunnen perfect freelance werk doen.  Zij kunnen als zelfstandige in bijberoep onder artikel 37 aan de slag. Dit betekent dat huismannen en huisvrouwen gewoon ten laste blijven van hun partner en dat zij toch extra inkomsten kunnen verwerven.

4. Je geniet een ziekte- of invaliditeitsuitkering.

Je kunt freelance werk uitvoeren na goedkeuring van je medisch adviseur. Bespreek  daarom eerst de mogelijkheid om met freelance werk te starten met je controle-arts die de voorwaarden waaronder je kunt werken zal bepalen.


De factuur van een freelancer.

De opdrachtgever verwacht voor de prestaties van de freelancer een factuur. Of jij die als freelancer in persoonlijke naam verstuurt als zelfstandige of dat een interimkantoor die factuur stuurt, maakt voor je klant vaak niet uit, zolang je er maar op voorhand duidelijk over gecommuniceerd hebt.

Starten als freelancer, informeer je grondig op voorhand.

Is freelance werk nieuw voor jou, ga dan voor jezelf op voorhand de mogelijkheden na.   Ga eens praten met andere ervaren freelancers en vraag hen tips.

Met loopbaanbegeleidingscheques van VDAB kun je zelfs 4 uur begeleiding nemen voor maar 40 euro (10 euro per uur). Je krijgt dan een sparringpartner die samen met je nagaat wat de mogelijkheden van freelance werk zijn, je meer informatie geeft over de markt, de tarieven, contracten, de balans tussen werk en privé en het vinden van klanten.

Ook Freelancenetwork.be doet aan loopbaanbegeleiding met cheques van VDAB. Heb je hierin interesse, dan kun je bellen voor meer informatie naar 0486 329 020. Je kunt ook direct met VDAB contact opnemen op het gratis nummer 0800.30.700. Men zal je vragen naar je naam, mailadres en rijksregisternummer (dit staat achteraan op je paspoort). 

Het duurt ongeveer 2 weken vooraleer je de cheques krijgt toegestuurd. Daarna neem je met Freelancenetwork.be contact op om de afspraak vast te leggen. We komen dan 2 keer 2 uur samen.