Securex helpt bedrijven en freelancers met het opstellen van een freelance contract
Wil je als bedrijf een beroep doen op een freelancer en weet je niet hoe een goed contract op te stellen? Of wil je als freelancer je contract laten nalezen, dan kun je daarvoor voortaan ook terecht bij Securex.  Zo blijkt uit de nieuwsbrief van april van Securex. Bij navraag blijkt dat deze dienstverlening er zowel voor klanten als niet-klanten van Securex is.
   
“Naast onze wettelijke dienstverlening (ondernemingsloket, Sociaal verzekeringsfonds, Sociaal Secretariaat,...) willen wij ook de rechterhand zijn van de ondernemers zodanig dat zij zich kunnen focussen op hun core business en bij ons kunnen ze terecht voor al de rest”, zegt Eline De Meyer van Securex aan Freelancenetwork. 

De prijs voor het opstellen of nalezen van een contract variëren tussen de 50 euro voor een modelcontract en 125 euro voor een contract op maat (tarieven excl. Btw). 
  
Het belang van een schriftelijke overeenkomst.
  Wie volgens Securex beslist om zijn activiteiten met of door een freelancer te laten uitvoeren, wordt aangeraden een schriftelijke overeenkomst op te stellen.
 
“Vaak onterecht worden freelancers in verband gebracht met schijnzelfstandigheid”, volgens Securex. Vandaar dat het belangrijk is om een geschreven overeenkomst op te stellen. 

Daarnaast benadrukt Securex dat het belangrijk is dat uit het contract duidelijk blijkt dat beide partijen de bedoeling hebben om een zelfstandige samenwerking op poten te zetten. Let wel op, de dagelijkse realiteit moet ook overeenstemmen met wat er in de overeenkomst werd bepaald: er mag met andere woorden geen sprake zijn van gezag of een ondergeschikt verband. 

Indien een geschreven overeenkomst kan men bovendien duidelijke afspraken vastleggen over bijvoorbeeld de vergoeding, de beëindiging van de overeenkomst, de vervanging bij ziekte of verlof. Op die manier vermijd je discussie wanneer een probleem zich voordoet. Er kan immers steeds terug gegrepen worden naar de overeenkomst. 
  
Een overeenkomst volgens uw wensen en behoeften.
Securex waarschuwt terecht voor de vele standaardcontracten die men op het internet vindt. Ten eerste is de kwaliteit van deze contracten misschien niet steeds wat men zoekt. Deze contracten zijn bovendien ook niet op je eigen wensen en behoeften afgestemd. Zo is het van belang wie het initiatief neemt om het contract op te stellen: de opdrachtgever zal andere klemtonen leggen dan de freelancer. 

Ook de sector waarin je werkzaam bent, kan van belang zijn. Een clausule in verband met intellectuele eigendomsrechten is aangewezen voor bijvoorbeeld een journalist terwijl dit waarschijnlijk niet relevant is voor loutere verkopers/vertegenwoordigers. 
  
Word je een contract voorgeschoteld door de ander partij?
Vaak zal één van de partijen het initiatief nemen om een contract op te stellen om dit vervolgens aan de andere partij voor te leggen. Je hoeft dit contract niet zonder meer te aanvaarden. Dit kan de basis uitmaken voor verdere onderhandelingen waarbij rekening wordt gehouden met de wensen van beide partijen. Laat in alle geval het contract dat je krijgt voorgeschoteld nalezen door een jurist  Ook dit kan Securex voor zowel de opdrachtgever als freelancer. 

Meer info: Securex – Dienst contracten freelancer – gsm: +32 471 70 77 40 -  juriste Leen De Mey - ondernemer@securex.be