Schrijf je zelf je mailings, check het gebruik van je, gij en u.
Als Vlaming gebruiken we in gesproken taal ongegeneerd u, gij  en jou door elkaar. We storen ons er niet aan. Maar in geschreven teksten ligt dat net iets anders. Het stoort ons omdat het bij het lezen wél opvalt. Daarnaast verwachten sommige lezers in geschreven teksten net wel die u vorm.

Lees je mailings na op een consequent gebruik van je en u.

Schrijf je zelf je mailings, laat ze dan door een buitenstaander nalezen en vraag uitdrukkelijk om te checken of het gebruik van je of u consequent gebruikt wordt. Dit kan een secretaresse, marketing assistent of een  freelance copywriter zijn. 

Vind je als bedrijf dat je je doelgroep met u aanspreekt, ga dan ook verder in de u-vorm en met uw. Gebruik alleen U en Uw met hoofdletters in het midden van een zin als het over uw god gaat. Vind je als bedrijf dat je doelgroep met je aangesproken dient te worden, ga dan altijd verder met de je-vorm.

Vermijd sowieso het gebruik van gij.

Jij of u?

U wordt als beleefd ervaren. Verwacht je klant een aanspreking in de jij-vorm, dan vindt hij het waarschijnlijk niet zo erg om door u aangesproken te worden. Verwachtte je klant met u aangesproken te worden, dan schiet de je-communicatie ongetwijfeld bij hem in het verkeerde keelgat.

Uniformiteit.

Gebruik dezelfde aanspreekvorm zowel op je website, mailings, brochures, … als je dezelfde doelgroep aanspreekt.

Heb je eemaal voor een bepaalde aanspreekvorm gekozen, ga hier dan altijd in verder.