Ongeval naar het werk als freelancer. Welke verzekering betaalt wat?
Ben je verzekerd als je als freelancer op weg naar je werk betrokken raakt bij een auto-ongeval, of een ongeval als voetganger of fietser?  En zo ja, wie betaalt dit dan? We nemen als voorbeeld dat de freelancer als autobestuurder een ongeval krijgt waarbij de auto van de freelance perte totale is. Bij het ongeval is er ook een 2de auto betrokken waar de bestuurder een gebroken arm heeft.  

Heb jij het ongeval niet veroorzaakt, dan zal de verzekeringsmaatschappij van de tegenpartij alles vergoeden. Ben jij degene die het ongeval veroorzaakt, dan wordt er eerst gekeken naar wie jij bent? Rij je naar je werk als freelance interimaris of als zelfstandige freelancer?

1. Je werkt als freelancer met een interimcontract

Wie als freelancer met een interimcontract werkt, valt volledig onder de interimwetgeving. Het interimkantoor is als jouw werkgever verplicht een arbeidsongevallenverzekering af te sluiten. Deze verzekering dekt zowel ongevallen op de werkvloer als ongevallen tijdens de verplaatsing van en naar het werk. Als je als freelance interimaris een ongeval van of naar het werk krijgt, dan zullen alleen de kosten van de lichamelijke schade die hieraan verbonden zijn, betaald worden door het interimkantoor. 

Dit kosten aan je eigen auto of fiets dien je via je eigen verzekering te verhalen.  Voor de dagen die je als freelance interimaris niet kunt werken, val je terug op je gewaarborgd maandloon. Na 1 maand krijg je een ziekte-uitkering van het ziekenfonds. 

Enorm belangrijk is dat voor je vertrek naar je klant een dimona-aangifte is gebeurd. De verzekering van het interimkantoor kan altijd proberen om de uitgekeerde kosten niet te moeten betalen als blijkt dat je niet had mogen rijden (vb: bij dronkenschap, geen rijbewijs, …). 

Wij hadden ooit een fietskoerier die tijdens een dienst een ongeval heeft, zegt Thomas Blondeel van Smartbe.be, een cooperatie die de facturatie verzorgt tussen freelancers en hun opdrachtgevers. De medische  kosten worden gedekt door de verzekering (mutualiteit) van de koerier. Onze arbeidsongevallenverzekering dekt de verloren looninkomsten voor de periode van inactiviteit en vergoed de remgelden (eigen opleg) voor de medische kosten. 

Bij langdurige inactiviteit (+30 dagen) wordt er opnieuw via de mutualiteit een uitkering uitbetaald. Een tweede voorbeeld is van een graficus die in zijn vrije tijd een duim brak. De toegediende medische zorgen worden voor het grootste deel terugbetaald via de mutualiteit van de betrokkene. Onze arbeidsongevallenverzekering is uitgebreid naar ongevallen privésfeer, waardoor remgelden en paramedische kosten (bv kine) terugbetaald worden door de verzekeraar. Voor de periode van inactiviteit wordt ook een vervangingsinkomen voorzien door de verzekeraar.

2. Je werkt als zelfstandige freelancer

Een zelfstandige freelancer is niet verplicht om zich extra te verzekeren voor ongevallen op de werkvloer of ongevallen die gebeuren naar de klant (werk). Veroorzaak jij een ongeval, dan zal jouw autoverzekering tussenkomen. Je contacteert dan je makelaar. 

Heb je geen omniumverzekering dan draai je zelf op voor de kosten aan je wagen. De medische kosten recupereer je gedeeltelijk via het ziekenfonds. De kosten die niet door het ziekenfonds terugbetaald worden, betaal je zelf. Tenzij je hiervoor een extra verzekering afsluit.
De dagen die je niet kunt werken, verdien je niets. Je hebt als zelfstandige immers geen gewaarborgd maandloon. Na 30 dagen, krijg je een uitkering van het ziektefonds voor zover je nog arbeidsongeschikt bent. Het bedrag is bijna 35 euro per dag voor samenwonenden, bijna 45 euro per dag voor alleenstaanden en iets meer dan 56 euro per dag als alleenstaanden met gezinslast. Die bedragen zijn dus enorm laag.

Wie een arbeidsongeschiktheidsverzekering heeft, krijgt na 1 of 2 maanden arbeidsongeschiktheid een aanvullende vergoeding van zijn verzekering en dit boven de vergoeding die het ziekenfonds betaalt.


Vergeet je klant niet.
Essentieel bij een ongeval is dat naast de verzorging dat je klant een snelle en duidelijke communicatie van de freelancer krijgt.  Jouw klant moet immers bij oponthoud of definitief uitstel op zoek kunnen gaan naar een oplossing, adviseert Thomas Blondeel van Smartbe.be.