Nieuwe uitdagingen voor HR door komst projectgerichte jobs
Door de trend naar meer projectgerichte ipv jobgerichte functies, krijgt HR er in de toekomst een enorme uitdaging bij. Dat zegt Filip Thomaere, senior technical recruiter van NovoServ.

“Ik verwacht dat meer en meer jobs projectmatig ingevuld zullen worden. Vandaag zien we dat al bij technische en marketing jobs”, aldus Thomaere.

Dat soort jobs op zich zien er qua invulling totaal anders uit dan de jobs die we vandaag kennen. HR zal tijdens werving en selectie dan ook andere accenten, beoordelingscriteria en vragen gaan hanteren.

Kenmerken van een projectmatige job en de gevolgen er van voor HR.

1. Kenmerken van een projectmatige job is dat ze ooit afgerond zal zijn. In tegenstelling tot een klassieke job die quasi continu dezelfde of gelijkaardige taken omvat.

2. Het gevolg is onder andere dat men tijdelijke contracten zal verkiezen in plaats van contracten van onbepaalde duur. Vandaag is het echter zo dat bedienden met een contract van onbepaalde duur niet bereid zijn om te switchen naar een job met bepaalde duur. Dit zet de deur open naar freelance medewerkers, die zich specialiseren binnen een bepaald domein en de nieuwste trends opvolgen.

3. Een derde kenmerk is de moeilijkheidsgraad bij de opzet. Het zal niet altijd mogelijk zijn om een sollicitant met algemene en brede competenties te vinden die de klus even komt klaren.  Doorgaans vraagt de projectmatige job gerichte expertise, ervaring, opleiding, know-how. Vaak is deze kennis nog niet inhouse aanwezig waardoor het bedrijf weinig of geen opleidingsmogelijkheden kan bieden.  Ook hier komt men dan weer bij freelancers terecht als alternatief.

4. Meestal zijn projectgerichte jobs goed opdeelbaar in deelprojecten (beheersbaarheid) en waarbij meerdere mensen een deel van het gespecialiseerde werk op zich nemen. Deze mensen beginnen niet allemaal tegelijk aan de job maar kunnen tijdens het project naarmate het werk vordert toetreden.

5. Teamleader: projecten die opgesplitst worden in deelprojecten waaraan meerdere freelancers op verschillende momenten werken dienen intern opgevolgd te worden. HR kan hierbij intern nagaan wie de verantwoordelijkheid voor het project op zich neemt en evaluatiecriteria voor het project opstellen en dit als onderdeel van de algemene evaluatiegesprekken. 

6. Grotere betrokkenheid HR: vandaag wordt HR niet altijd betrokken bij werving- en selectiegesprekken als het om freelancers gaat. Omdat deze medewerkers op het budget van een specifieke afdeling vallen, wordt uiteindelijk de beslissing vaak door de marketing, IT of andere manager genomen. HR zal vanaf het begin best betrokken worden om er over te waken dat de aangeworven freelancers binnen de cultuur van het bedrijf passen. 

7. Projectmatige jobs zijn makkelijker of vrij goed budgetteerbaar. Zeker als ze door freelancers uitgevoerd worden. De freelancer stuurt een factuur. Er komen dus geen berekeningen ivm vakantiegeld, 13de maand of extra legale voordelen bovenop. Aangeraden wordt om het project wel strikt op te volgen. Hiervoor is aparte software beschikbaar. Bij eenvoudigere projecten kan ook veel in Excel bijgehouden worden. 

8. Goede software beschikbaar: voor projectmatige jobs is goede software beschikbaar ivm administratie, ingeven en opvolgen van deelprojecten en deadlines, communicatie, …