Nieuwe kilometervergoeding vanaf 1 juli 2019
Vanaf 1 juli stijgt de kilometervergoeding voor beroepsmatig gebruik van een voertuig naar 0,3653 euro per kilometer, of met minder dan een cent per kilometer. 

Die vergoeding is het resultaat van een behoorlijk ingewikkelde berekening waarin de prijs van brandstof voor slechts 20% meetelt. De overige 80% wordt bepaald door de evolutie van de afgevlakte gezondheidsindex. (Omzendbrief 673 - BS 27 juni, p. 66.095)

Elke freelancer, zelfstandige of interimaris die zijn eigen wagen (dus niet de wagen van de zaak) gebruikt voor professionele verplaatsingen naar klanten mag een forfaitaire kilometervergoeding aanrekenen. De overheid bepaalt elk jaar het nieuwe bedrag dat bij het begin van de zomervakantie ingaat. Op het bedrag per kilometer betaal je geen belastingen en geen sociale bijdragen.


Wie heeft recht op een kilometervergoeding?

1. Je werkt als zaakvoerder voor je vennootschap en je auto staat niet op de zaak. Je kunt voor de verplaatsingen naar klanten de kilometervergoeding aanrekenen op basis van een onkostennota. De onkostennota schrijf je uit aan je vennootschap.

2. Je bent zaakvoerder van je eenmanszaak en de auto staat op niet op de zaak. Ook dan kun je een onkostennota uitschrijven naar je eenmanszaak voor de gereden kilometers.

3. Je werkt als zaakvoerder voor je vennootschap en er is een auto op de zaak.  Dan kun je geen kilometervergoeding aan jezelf omdat de auto niet van jou als natuurlijk persoon is.

4. Je bent freelance interimaris. Je kunt aan het interimkantoor vragen om je vergoeding op te splitsen in een deel voor de onkostenvergoeding en een deel als salaris.  Opgelet: jij hebt een juridische werkrelatie met het interimkantoor, niet met je opdrachtgever. Je regelt je kilometervergoeding dan ook best met jouw interimkantoor.

Wie als zelfstandige werkt kan aan zijn klant elk bedrag als kilometervergoeding overeenkomen en dit via de factuur aan zijn klant verrekenen. 

Zo kun je perfect overeenkomen dat de kilometervergoeding 50 cent bedraagt. Deze kilometervergoeding valt dan uiteraard niet onder de forfaitaire vergoedingen maar wordt gewoon belast.

Kilometervergoeding is er niet voor woon-werk verkeer

De kilometervergoeding kan enkel worden toegekend wanneer je als freelancer klantenbezoek doet, naar een beurs gaat, prospectie doet of bij levering van goederen.

De forfaitaire kilometervergoeding is er niet voor het gewone woon-werkverkeer. Een belangrijke nuance voor freelancers die fulltime gedurende een lange periode op kantoor van de klant werken.