Niet alle freelancers zijn dure consultants
Deze week kwam in het nieuws dat vele nieuw startende zelfstandigen ontslagen kaderleden zijn die als freelancer aan de slag gaan.

“Naar de toekomst zal er steeds meer en meer een beroep gedaan worden op freelancers die zich tijdelijk willen engageren”, zegt Michel Piedfort van Freelancenetwork.”

Toch is het niet zo dat alle freelancers vroeger kaderleden waren. We zien dat er veel freelancers zijn die ook uitvoerend werk verrichten en zich geen consultant noemen.
Hun tarieven liggen ver onder de tarieven van de grote consultingbureaus en zijn doorgaans op maat van de KMO.

“We merken dat eens KMO’s een beroep beginnen doen op een freelancer zij meer en meer diensten aan freelancers beginnen uit te besteden”, aldus Freelancenetwork. “Als belangrijkste reden om een freelancer in te schakelen wordt er steeds verwezen naar de flexibele samenwerking, de ervaring en het meedenken met de klant.