Minister Muyters : Freelance werk past perfect in het gedachtengoed van vandaag
Werken als freelancer is een logische stap in de loopbaan omdat mensen vandaag anders willen werken en het huidige wettelijk kader van werknemer daarvoor onvoldoende aangepast is. Dat zegt minister van Werk, Economie en  Innovatie Philippe Muyters  in een gesprek met Freelancenetwork.
 
Muyters ziet een verklaring van het succes van het freelance werk in de technologische evolutie en een veranderend verwachtingspatroon op werken. Muyters: Technologisch hebben we de afgelopen decennia enorme stappen vooruit gezet zodat de plaats waar iemand fysiek een taak uitvoert steeds minder van belang is. Dankzij de digitale technologie kan tegenwoordig zo goed als alles van overal ter wereld.
 
Dankzij jobplatformen als Freelancenetwork wordt het freelance werken, zelfs voor zeer korte opdrachten  eenvoudig en toegankelijk gemaakt.
 

Veranderde mentaliteit.

Aan de andere zijde heb je een evolutie bij jongere generaties dat zij minder en minder passen in of kiezen voor het klassieke 9-5 patroon. Meer jonge mensen willen werken wanneer het hen past. Freelancen is een onderdeel van onze arbeidsmarkt geworden. Ook al omdat veel mensen via deze weg vorm willen geven aan flexibelere invulling van hun tijd, het meer gevarieerde opdrachtenpallet of de combinatie werk-prive. 

Het klassieke werknemersstatuut kan deze dynamiek moeilijk opvangen omwille van de bestaande juridische kaders vervat in de arbeidswetgeving en de arbeidsreglementen. Die combinatie maakt dat de stap naar freelancing als zelfstandige voor velen meer en meer evident wordt.
 

De werkgever wil gewoon dat de job gedaan wordt, los van het statuut.

Nog volgens Muyters zou er vanuit een klassieke benadering op werknemers  eventueel effectief een conflict kunnen ontstaan tussen vaste en losse medewerkers. Al hoeft dat geenszins zo te zijn. Ik hou niet zo van klassieke benaderingen op bedrijven en werknemers. Een goede bedrijfsleider ziet in zijn bedrijf een aantal taken die moeten gebeuren en probeert die te verdelen onder de werknemers die hij te beschikking heeft. 

Liefst van al laat hij de mensen doen wat ze liefst doen, want daar zullen ze beter in zijn én ze zullen het ook beter doen. Of die taakverdeling dan gebeurt gemengd tussen vaste en losse medewerkers is eigenlijk van geen belang. En als je je medewerkers gemotiveerd en tevreden kan houden, zal je die conflicten ook niet snel creëren. 

Een goede bedrijfsleider beseft dat de inzet van zijn medewerkers voor een heel belangrijk stuk verantwoordelijk is voor het succes van zijn onderneming. Die opdeling tussen losse en vaste medewerkers is uiteindelijk ook deels artificieel aan het worden. 
 
Veel vaste medewerkers lijken door de functie die ze uitvoeren steeds meer op freelancers. Om een concreet voorbeeld te geven: wat is het verschil tussen een vaste medewerker die een project leidt en een freelancer die dat project binnen een ander bedrijf komt leiden? Dat is er wel, maar beide zullen na afloop van het project weer verder trekken naar een andere opdracht.
 

Ondernemen eenvoudiger maken.

Het is de taak van de overheid om het ondernemen makkelijker te maken en een goed kader te scheppen.

Muyters denkt bijvoorbeeld aan het verlagen van drempels zoals het vereenvoudigen van het ondersteuningsbeleid door het consolideren van de verschillende subsidie- en financieringsinstrumenten evenals het creëren van 1 centraal, digitaal aanspreekpunt.