Meer geld bij ziekte voor zelfstandige freelancers
Op 1 juli zijn de ziektevergoedingen verhoogd en is de carenzdag afgeschaft. Val je als zelfstandige langdurig ziek, dan ga je best meteen naar de dokter en verwittig je het ziekenfonds.

Vergoeding tussen de 37,35 en 60,86 euro per dag
De eerste twee weken ontvang je geen uitkering. Vanaf de derde week zijn forfaitaire dagbedragen van toepassing. Zo krijg je als zelfstandige met gezinslast 60,86 euro per dag, als alleenstaande 48,71 euro per dag en als samenwoonde 37,35 euro per dag.
De vergoeding krijg je ook op zaterdag maar niet op zondag. Afhankelijk van het aantal zondagen ontvang je dus rond de 925 euro per maand als alleenstaande samenwonende en 1.520 euro als gezinshoofd.

Afschaffing carenztijd
Bovendien is sinds 1 juli 2019 de carenztijd afgeschaft. Dit wil zeggen dat je als zelfstandige recht op een uitkering krijgt vanaf de eerste dag van de arbeidsongeschiktheid, op voorwaarde dat je minstens 8 dagen arbeidsongeschikt blijft. De periode van 8 dagen begint te lopen vanaf de dag waarop de arts het getuigschrift ondertekent. Het is daarom van belang om dit getuigschrift onmiddellijk bij het begin van je arbeidsongeschiktheid in te vullen met de behandelende arts. Het doktersbriefje moet ook binnen de 2 weken bij het ziekenfonds binnen gebracht worden.

Gevolgen voor je onderneming
Als zelfstandige freelancer mag je tijdens je ziekte niet werken. Dit betekent echter niet dat er geen activiteit meer mag plaatsvinden in je bedrijf.
Je bedrijf mag wel omzet blijven draaien op voorwaarde dat iemand anders dan jij het werk doet. Denk bijvoorbeeld aan een helper of een andere freelancer of een onderaannemer. Het is zelfs zo dat je als bedrijfsleider ook bezoldigingen mag blijven ontvangen zonder dat je uitkering in het gedrang komt. Informeer je dus tijdig bij je ziekenfonds. Afhankelijk van de situatie zal je tijdens je arbeidsongeschiktheid al of niet sociale bijdragen moeten blijven betalen.

Uitkering ziekenfonds aanvullen via extra verzekering gewaarborgd inkomen
Alle verzekeringsmaatschappijen en je sociaal verzekeraar (Acerta, Xerius, Liantis, etc) bieden ook een verzekering gewaarborgd inkomen aan. Hiermee kun je het bedrag van je ziekenfonds bij ziekte verhogen. Het maximale bedrag waarvoor je je kunt verzekeren is 80% van je inkomen. De betaalde premie voor deze verzekering is fiscaal aftrekbaar. De voorwaarden voor een verzekering gewaarborgd inkomen verschillen van verzekeraar tot verzekeraar. Vergelijken is dus de boodschap. Op de website van Vivium is een voorbeeld uitgewerkt met de tarieven van voor de tariefverhoging van 1 juli. Je krijgt zo al een idee over de mogelijkheden.

Verzekering gewaarborgd inkomen in je VAPZ
Heel wat verzekeraars zullen je voorstellen om de verzekering van gewaarborgd inkomen te integreren in je VAPZ, je vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen verzekering. Je geeft dan geen extra geld uit aan een verzekering. De keerzijde is wel dat elke 100 euro van je VAPZ die naar gewaarborgd inkomen gaat niet gespaard wordt voor je later pensioen. Voor een vergelijking en berekening kun je terecht bij Lifeplan.

Bronnen: LiantisLifeplan en Vivium