Loonkloof ook bij freelancers. Vrouwen verdienen minder dan mannen
Het uurtarief van vrouwelijke freelancers ligt gemiddeld 18% lager dan dat van hun mannelijke freelance collega’s. Dat blijkt uit een onderzoek van Freelancenetwork.be bij 728 freelancers.

“Ik ben toch geschrokken van de grote verschillen”, zegt Michel Piedfort van Freelancenetwork, “temeer omdat er bij de verwachtingen in aanvraag van freelance werk bij mannen en vrouwen geen verschillen zijn.”

Wanneer verdienen freelance vrouwen evenveel dan freelance mannen?

Bij coaches en trainers is er nagenoeg geen verschil in freelance tarief tussen mannen en vrouwen. Freelance secretaresses en freelancers gespecialiseerd in marketing en verkoop verdienen dan weer tot 13% meer dan hun mannelijke collega’s.

Maar vrouwen verdienen in andere functies minder. Vrouwelijke vertalers hanteren 27% goedkopere tarieven dan hun mannelijke collega’s,  freelancers voor financiële hulp of interimmanagers krijgen tot een derde minder. Freelance vrouwelijke telemarketeers verdienen een kwart minder. Vrouwelijke lay-outers vragen 21% minder, HR-medewerkers 10% en IT'ers 8%.

De cijfers stemmen tot nadenken. Ook bij bedienden is er een loonkloof in verdiensten tussen mannen en vrouwen. Bij bedienden verdienen vrouwen gemiddeld 10% minder per uur.