Krijgen freelancers meer kansen door de crisis
Uit een rapport van o.a. Atos Interim Management ‘Innoveren of saneren: wat eerst?’ blijkt dat veel bedrijven in Nederland verwachten dit jaar te moeten saneren in hun personeelsbestand. Dit geldt voor 55% van de bedrijven met meer dan 1000 werknemers en 15% van de bedrijven tot 250 werknemers.

Volgens een zelfstandigenorganisatie die meegewerkt heeft aan het rapport, betekent dit dat er in 2012 meer werk voor freelancers, zal komen en dit in tegenstelling tot 2008.

In de crisis van 2008 werden freelancers als eerste bedankt voor bewezen diensten en werden de vaste medewerkers gespaard. Nu lijkt het er op dat de vaste krachten hun baan kwijtraken terwijl een deel van het werk gewoon blijft liggen. Dit gaat vermoedelijk door freelancers opgevuld worden.

Volgens de conjunctuurenquête van het vierde kwartaal van 2011 is het aantal ingehuurde freelancers in Nederaland van 45% naar 53% gestegen.