IT freelance jobs
Binnen het freelance werk vormen de IT freelance jobs een buitenbeentje. Het merendeel van de freelance jobs zijn immers niet voor een korte periode zoals bij freelance jobs in de reclamesector bijvoorbeeld maar voor langere periodes (3 maanden, 6 maanden tot 1 jaar). Dit heeft grote gevolgen voor het vinden en rekruteren van freelance informatici. De freelancers voor IT freelance jobs zijn doorgaans schaars. 

Bedrijven proberen daarom op alle mogelijke manieren met freelance informatici in contact te komen en dit zowel via detacheringsbureaus, interimkantoren of freelance websites.


Vind je freelancer voor een IT job zonder tussenkomst van een detacheringsbureau.

Het voordeel van de freelance websites als Freelancenetwork.be is dat de opdrachtgever zonder tussenkomst van een derde de freelancer rechtstreeks kan contacteren. Op de site kunnen bedrijven hun freelance IT job gratis plaatsen. Na controle wordt ze naar de freelance IT’ers toegestuurd via e-mail.

Via de freelance database voor IT medewerkers is het ook mogelijk om de freelance IT job naar 1 of een beperkt aantal freelancers toe te sturen zonder dat de opdracht online gepubliceerd wordt. Er zijn freelance IT’ers gespecialiseerd in programmeren, webdesign, system engineering, support, apps maken, IT.net, SAP, testing, …. Qua ervaring zijn er zowel junior, medior, senior freelance IT medewerkers en projectleiders beschikbaar.

Maak gerust een selectie in onze freelancers database op regio en functie. Freelance informatici kun je daarna rechtstreeks gratis een bericht toesturen.