Is een freelancer wel een ZZP zelfstandige zonder personeel en omgekeerd?
Hoewel we de term freelancer en ZZP vandaag te pas en te onpas door mekaar gebruiken, toch kunnen er grote verschillen tussen de 2 benamingen zijn. Hoe omschrijf je de diensten van een freelancer het beste? Verwijs je naar jezelf als freelancer of kies je eerder voor de gangbare Nederlandse benaming ZZP, een zelfstandige zonder personeel?

Hoewel de term ZZP op zich minder bekend is in Vlaanderen begrijpt wellicht iedereen waarvoor hij staat als je er aan toevoegt dat je een zelfstandige zonder personeel bent. De nadruk ligt hier op de manier waarop je werkt in combinatie met het statuut: je bent een zelfstandige en je kiest er voor om geen personeel aan te werven.

Bij de term freelancer ligt de nadruk minder op het statuut. Wij denken bij freelancer doorgaans aan iemand die tijdelijke projecten voor meerdere klanten heeft, al dan niet tegelijk.  Dat die freelancer zonder personeel werkt, is ondertussen bij de meeste mensen al doorgedrongen. Maar onder welk statuut die freelancer werkt, dat is vaak heel wat minder duidelijk. 

Is de focus qua functie van freelancers beperkter?

Bij freelance werk denk ik in eerste instantie vooral aan kantoor gerelateerd werk of werk dat je met de computer kunt doen. Vb: websites maken, teksten schrijven, logo ontwerpen, telefoneren, enz. De term ZZP, een zelfstandige zonder personeel is voor mij veel breder. Hier vallen ook bijvoorbeeld zelfstandige slagers onder die geen personeel in dienst hebben, schilders, kappers, taxichauffeurs, etc 

Waar ligt de nuance tussen ZZP en freelancer?

Wie morgen naar een advocatenkantoor stapt en daar zijn zaak uitlegt aan de advocaat die geen personeel in dienst heeft, zal wellicht nooit denken dat deze advocaat een ZZP of freelancer is. Er wordt misschien wel gezegd dat advocaten zelfstandigen zijn zonder er de term ZZP bij te betrekken.

Als diezelfde advocaat 3 maanden bij een multinational gaat werken om daar contracten op te stellen, dan wordt die link met ZZP of freelancer weer wel sneller gelegd. Was de zanger Eddy Wally een freelancer of een zelfstandige zonder personeel?  Of wie van de 2 dames op de foto is een freelancer en welke is de zelfstandige zonder personeel?

En wat met de factuur van de freelancer?

Die freelancer kan vandaag zowel een zelfstandige als een interimaris zijn. In beide gevallen krijgt de opdrachtgever een factuur voor de prestaties maar de verschillen zijn groot.De boodschap is wel dezelfde: gelieve te betalen.

Maar de verhoudingen tussen de mensen in het proces liggen anders. De interim freelancer krijgt van het interimkantoor, net zoals een werknemer, een nettosalaris. Het interimkantoor zal als werkgever werkgeversbijdragen betalen, geld storten voor pensioenopbouw, vakantiegeld en eindejaarspremie. 

De interimaris werkt bovendien onder leiding, toezicht en gezag want dit is nu eigen aan de interimwetgeving. Als opdrachtgever-werkgever blijf jij verantwoordelijk voor het werk van de freelancer die interimaris is. Ben je als opdrachtgever niet tevreden, dan betaal je wellicht de factuur niet aan het interimkantoor maar de freelancer interimaris krijgt sowieso zijn geld. De interimaris loopt geen enkel risico.

De zelfstandige freelancer  betaalt zijn sociale bijdragen zelf. In zijn sociale bijdragen zit geen vakantiegeld of eindejaarspremie vervat. Hij draagt minder af voor pensioen waardoor hij later ook veel minder pensioen krijgt dan zijn collega freelancer op interimbasis. Hij betaalt niet voor vakantiegeld of een eindjejaarspremie en krijgt die dan ook niet. Ben jij als opdrachtgever niet tevreden, dan betaal je de factuur niet en ga je naar de rechter. De zelfstandige kan op zijn centen wachten.De opdrachtgever is bij een interimaris 

Van werkgever naar klant

Het gevolg van de andere relatie blijkt vaak ook uit de benaming van de opdrachtgever. De zelfstandige freelancer zal zijn opdrachtgever vaak als klant benoemen. Ook de interimaris freelancer kan zijn interimkantoor zijn klant noemen maar voor de wet is het interimkantoor zijn werkgever.  

Suggesties voor een goede definitie

Heb je zelf suggesties hoe we meer duidelijkheid kunnen brengen in het begrip freelancer of  heb je een idee voor een goede afgebakende naam, neem dan even contact met me op.