Is 50 euro per uur te veel of te weinig voor freelance werk?
Een aantal tussenbureaus adviseren freelancers om altijd minstens 50 euro per uur te vragen. Ik zou uiteraard niet liever hebben dat iedereen altijd 50 euro per uur krijgt maar heb ondertussen al vaker ervaren dat een uurtarief van 50 euro niet altijd haalbaar is.

Stel je voor dat je uitvoerend administratief werk op kantoor van een klant kunt doen en je vraagt 50 euro per uur. Dat betekent dat je in een werkdag van 8 uur 400 euro aanrekent en dat je maandfactuur 8.000 euro bedraagt. Als een bedrijf jouw tarief gaat vergelijken met bijvoorbeeld interimkantoren, dan zal het ontdekken dat je wellicht toch een pak duurder bent.

Persoonlijk ben ik dan ook niet overtuigd dat 50 euro per uur voor langdurige contracten in een fulltime bezetting voor uitvoerend werk naar kleinere bedrijven haalbaar is.


Wanneer is 50 euro per uur wel haalbaar?
Toch ken ik tal van freelancers die een hoger bedrag dan 50 euro per uur makkelijk kunnen vragen en krijgen. Het gaat dan vaak om projecten die een beperkter  aantal uur per dag of maand vergen of gespecialiseerder van aard zijn.

Uit de resultaten van de freelance uurtarieven blijkt nog altijd dat het tarief daalt naargelang de job uitvoerender wordt en langer van aard is.Met andere woorden: hoe groter de kans dat je voor het uitvoeren van de job concurrentie kunt krijgen van bijvoorbeeld interimarissen, hoe sneller het tarief naar een gemiddeld interimtarief gaat.

Ook het aanbod van freelancers speelt een grote rol. Hoe groter de concurrentie, hoe sneller dat tarieven dalen.  Daarom is het bijzonder belangrijk dat je kunt aantonen wat jij als freelancer anders doet dan je collega-concurrenten en waar jij het verschil maakt.


Staar je niet blind op hogere of lagere freelance tarieven.
Wanneer je je freelance tarief bepaalt, kijk dan altijd naar je doelgroep. Als je werkt voor lokale kleine bedrijven uit je buurt op het platteland, dan heeft het vaak geen zin om je blind te staren op de hogere tarieven die andere freelancers krijgen wiens klanten multinationals in Brussel zijn.

Tegelijk is het perfect mogelijk dat je als freelancer uit een piepklein dorpje een hoger tarief kunt hanteren als je voor een bedrijf in Parijs, Milaan of Londen werkt. De uurtarieven liggen daar immers opmerkelijk hoger.

Uiteraard kun je ook makkelijk meer vragen als projecten hoogdringend zijn.