Hoeveel kost een senior manager van 6.500 euro bruto per maand met een bediendecontract nu echt?
Federgon Interim Management rekende voor bedrijven uit hoeveel een manager met een brutoloon van 6.500 euro per maand plus alle extra-legale voordelen nu echt kost. En wat blijkt? Wie zonder tussenkomst van een bureau in contact kan komen met een medewerker kan veel kosten besparen. Wie dan nog eens kiest voor een zelfstandige freelancer bespaart dan ook nog eens enorm op extra legale voordelen en werkgevers-RSZ-bijdragen.

Een rekensom:

€6.500 bruto per maand of daarmee overeenstemmend bruto jaarloon (x13,92) van €90.480  
+ Sociale lasten werkgever (36%) €32.573. De loonkost voor de werkgever komt dan op €123.053.  
 
+ Extralegale voordelen.

Kaderleden krijgen doorgaans ook extralegale voordelen zoals:  
Hospitalisatieverzekering €1.800 
Extralegaal pensioen, overlijden… €9.953 
Maaltijdcheques (€5/ gepresteerde dag) €1.030 
Forfait kosten eigen aan de werkgever €3.000 
Kosten van de auto (leasing): €13.800

De som van de extralegale voordelen en varia komt dan op €15.783

Als we hier dan nog eens de wervings – en selectiekosten (afgeschreven over 3 jaar) à rato van €6.000 bijtellen, dan stijgt de totale werkgeverskost per jaar (zonder bonus) €158.636.

Kosten per dag voor werknemer: €770
Als we die totale jaarprijs gaan delen door het aantal gepresteerde dagen per jaar zonder vakantie, feestdagen, ziekte, dagen opleiding, enz., (dit zijn er 206), dan komen we op een dagprijs van €770. Om deze functies via een interim managementsbureau in te vullen betaalt men als bedrijf via een interimmanagementsbureau zo’n €850 per dag (zonder BTW).

Als je een freelancer rechtstreeks kunt benaderen, betaal je uiteraard veel minder. In hun tarief zitten bovendien alle kosten al inbegrepen.

Hoe op salariskosten besparen?

Er zijn 3 parameters waar je als bedrijf op kunt besparen.

1. Een belangrijke kost à rato van ruim €76/dag (€15.783/206) van de totale kosten zit in de talrijke extra legale voordelen inclusief de auto.

2. Ook de sociale lasten werkgever van 36% liggen beduidend hoger dan de 22% sociale bijdragen die een freelancer betaalt en zijn in zijn tarief al doorgerekend.

3. Tenslotte zijn er nog de wervings- en selectiekosten van €6.000 die je als bedrijf mogelijk kunt vermijden door recruteringskanalen zoals FreelanceNetwork.be  in te schakelen die gratis zijn.


Freelancenetwork: gratis database van meer dan 10.000 freelancers en experten.

Via FreelanceNetwork kun je medewerkers snel, makkelijk en gratis aanschrijven.  De beschikbare kandidaten nemen dan rechtstreeks met je contact op en je regelt alles onderling. Komt het tot een overeenkomst dan zal de freelancer ook rechtstreeks aan jou factureren en dit zonder tussenkomst van FreelanceNetwork.