Hoe een freelancer voor een freelance opdracht beoordelen. 13 Tips
Hoe beoordeel je een freelancer die op je freelance opdracht gereageerd heeft. We gingen even op het internet rondkijken en vonden heel wat praktische tips.

1. Praat met de freelancer. Beoordeel een freelancer niet alleen op basis van zijn prijsofferte via e-mail of een profiel zonder eerst met hem of haar gesproken te hebben.

2. Hoe professioneel komt de freelancer over? Als je met de freelancer praat, krijg je dan de indruk dat hij weet waar hij het over heeft. Stelt hij zinvolle vragen of wacht hij eerder passief af? Is hij proactief? Kan hij te verwachten moeilijkheden in het project naar voor brengen en oplossingen er voor aanreiken? Kan hij kort en bondig weergeven waarom hij de juiste freelancer voor deze opdracht is.

3. Volgt hij je op? Blijft het bij een e-mail of belt de freelancer je ook op. Proactiviteit om een klant binnen te halen, kan iets zeggen over de manier hoe hij met projecten omgaat eens ze zijn toegekend.

4. Geeft hij referenties of voorbeelden van werk dat hij eerder al gemaakt heeft. Kun je op basis van zijn Linkedinprofiel, e-mail, presentatie of gesprek afleiden voor welk type van bedrijven of projecten hij vroeger nog al gewerkt heeft? Wat was het aandeel van de freelancer zelf in dit project? Voerde hij dit volledig zelfstandig uit of niet? Kreeg de freelancer hierin begeleiding? 

5. Check de voorbeelden, bel één van zijn vorige opdrachtgevers. Omdat van freelancers verwacht wordt dat zij direct plug and play zijn, check je best de opgegeven voorbeelden of een aantal referenties. Zo krijg je een dieper inzicht in de manier waarop de freelancer werkt en met projecten omgaat.

6. Is hij bereid om tot bij je te komen om zichzelf voor te stellen? Is de freelancer bereid om tot bij jou op kantoor te komen of probeert hij alles via e-mail af te handelen. Het contact met een medewerker is altijd anders eens je elkaar hebt gezien. Als de freelancer niet spontaan voorstelt om voor grotere of langere projecten eens af te spreken vraag je best hoe hij de opvolging van projecten ziet.

7. Begrijpt hij de opdracht? Weet de freelancer waarover hij praat? Gaat het om opdrachten waar je zelf de competenties of techniciteit moeilijker kan inschatten, betrek dan het afdelingshoofd bij de gesprekken. Stelt hij vragen die zin hebben?

8. Is zijn tarief voor jou aanvaardbaar. Tarieven van freelancers kunnen soms ver uit elkaar liggen. Kies je voor de goedkopere, duurdere of de freelancer die een gemiddelde prijs hanteert. Merk je een verschil tussen de goedkopere en duurdere qua aanpak of ervaring? 

9. Kan de freelancer dit extra werk aannemen? Tegen wanneer kan hij starten en zal het werk klaar zijn? Als je niet de enige opdrachtgever van de freelancer bent, ga je best na wanneer hij het werk kan uitvoeren én opleveren? Check het type opdrachten dat hij tegelijk uitvoert? Is jouw project een leuk (klein) tussendoortje of komt jouw project met stip op de bovenste plank qua belangrijkheid te liggen?

10. Wat zijn de algemene voorwaarden van de freelancer. Check de kleine lettertjes van het contract. Gaat het om creaties, bij wie ligt de eigendom? Wanneer dien je te betalen? Hoe zit het met de facturatie van de freelancer? Is dat per begonnen minuut of per begonnen 15 minuten of half uur? Of gaat het om een projectprijs? Zijn de algemene voorwaarden van de freelancer in overeenstemming met de voorwaarden die je als opdrachtgever gebruikt? Bespreek verschillen op voorhand om discussies achteraf te vermijden?

11. Hoe gebeuren tussentijdse rapporteringen of evaluaties. Welke tijdslijn stippel je uit. Bepaal op voorhand evaluatiedata of periodes. Bespreek waar die zullen besproken worden en wanneer.

12. Heeft de freelancer een website? Vind je als opdrachtgever daar informatie op die je verwacht? Krijg je informatie over zijn activiteiten of gaat het vooral over andere dingen die hij ook doet? Zo ja, hoe belangrijk zijn die andere dingen in zijn tijdsbesteding en hoe ver reikt zijn specialisatie dan? Heeft een designer een mooi gelay-oute site? Zie je aan de website van een technieker dat het iemand is die technisch denkt? Is zijn website overzichtelijk?

13. Klikt het met de freelancer? Ook al heeft hij de geschikte ervaring, competenties en een interessant tarief, klikt het tussen jullie? Past de freelancer in het bedrijfsprofiel en denk je dat het aangenaam samenwerken met hem zal zijn?