Het eenheidsstatuut: zijn uw arbeidsovereenkomsten en arbeidsreglement up to date?
Op 1/1/2014 zijn de eerste bepalingen van het eenheidsstatuut in werking getreden. Het gaat hierbij om de afschaffing van de proefperiode en de carensdag en de invoering van nieuwe opzeggingstermijnen. Dit is slechts een eerste stap in de harmonisatie van beide statuten.

Wat is de impact op uw arbeidsreglement?

Aangezien de wetgeving voorziet dat de opzeggingstermijnen verplicht vermeld moeten worden in het arbeidsreglement, is het nodig om uw arbeidsreglement aan te passen.

Attentia heeft verschillende mogelijkheden voorzien:

de gewijzigde clausules kunnen opgevraagd worden bij Attentia.

heeft u geen arbeidsreglement of een arbeidsreglement dat al enkele jaren oud is, dan adviseren zij u om een nieuw arbeidsreglement op te maken. 

heeft u een arbeidsreglement met verschillende bedrijfseigen regels, dan kunt u beroep doen op een consultant van Attentia.

Wat is de impact hiervan op uw arbeidsovereenkomsten?

Op 1/1/2014 zijn er nog steeds arbeidsovereenkomsten voor arbeiders en arbeidsovereenkomsten voor bedienden. Voor uw werknemers die in dienst zijn op 31/12/2013 dient u dus niets te ondernemen. 

Voor indiensttredingen vanaf 1/1/2014 moet de arbeidsovereenkomst aangepast worden aan de nieuwe wetgeving.

Wenst u hierbij hulp? Dan zijn er 2 mogelijkheden. U kunt een arbeidsovereenkomst voor arbeiders of voor bedienden vragen aan uw  klantenbeheerder. U  kunt ook een beroep doen op een consultant van Attentia om uw templates na te kijken en aan te passen.

Meer info? Voor elk van bovenstaande situaties, kan u contact opnemen met het serviceteam van het sociaal secretariaat of bel naar het telefoonnummer 09 244 98 45.