Gratis HRM-update: HR en sociale media en daarnaast consultancy-overeenkomsten
Hoe reageer je als bedrijf wanneer je eigen werknemers zich negatief uitlaten over hun werkgever op Facebook of andere sociale media? Is dit reden voor ontslag om dringende reden? Wat is een goede consultancy-overeenkomst? Welke clausules beschermen beide partijen? Zowel good als bad practicus komen aan bod.
 
Ellen Pensaert, bedrijfsjurist en zaakvoerder bij Furbo komt een uiteenzetting geven bij Syntra Kontich op 9 december. We starten om 13u. en eindigen om 16u30. Er is voldoende ruimte om vragen te stellen.  Als bedrijfsjurist heeft zij jarenlange ervaring met zowel de opmaak van een goede policy, implementatie ervan in de onderneming, alsook de gekende risico’s van het gebruik van sociale media.

HRM en sociale media: hoe reageer je als bedrijf wanneer je personeel zich negatief uitlaat over de werkgever op Facebook of sociale media?
 
20% van de statusupdates op Facebook zijn negatieve commentaren over de werkgever. Dat is veel! Deze uitlatingen kunnen uw bedrijfsimago schaden. Wat doe je als je als bedrijf geen communicatieverantwoordelijke hebt aangeduid aangezien iedereen de dag van vandaag ongezoet zijn mening kan ventileren via sociale media?
 
Denk maar aan negatieve opmerkingen van collega’s over de financiële resultaten van het bedrijf, de te hoge werkdruk, aanvallen op de persoonlijkheid van de baas, ruzie tussen collega’s of mogelijk nakende ontslagen. In deze uiteenzetting krijg je als HRM-verantwoordelijke of zaakvoerder inzicht in de redenering van de wetgeving hierover en hoe je als bedrijf de verantwoordelijkheid neemt om samen met uw medewerkers een duidelijk beleid neer te zetten. 

Contracten bij outsourcing/projectsourcing.
Hoe zorg je er voor dat beide belangen voldoende vertegenwoordigd zijn in consultancy-overeenkomsten? Bedrijfsjurist Ellen Pensaert staat stil bij een aantal clausules die voor de opdrachtgever van belang zijn.

Enkele voorbeelden:

Is het opleggen van een aansprakelijkheidsverzekering aangewezen? 
Wat met niet-concurrentiebedingen in geval de samenwerking plots een einde kent? 
Aan wie behoort het eigendomsrecht van de zaken die afgewerkt dienen te worden/ project dat uitgevoerd dient te worden? 
Is een contract van onbepaalde duur al of niet toegelaten?  Wat zijn de risico’s tot herkwalificering van dergelijke contracten?
 
Tegelijk staat ze stil bij een aantal vaak voorkomende foutief geformuleerde clausules die bij onenigheid dubbelzinnig geïnterpreteerd kunnen worden.
 
Wie zelf vragen heeft bij een aantal clausules in eigen contracten, kan die ons altijd toesturen. Er wordt een selectie gemaakt uit de binnen gestuurde vragen en anoniem besproken.

Na elk onderwerp zijn er voldoende mogelijkheden om vragen te stellen. Gelet op haar jarenlange praktijkervaring in deze materie alsook het steeds blijven volgen (opleidingen) en toepassen van nieuwe wetgeving hieromtrent, zorgt zij ervoor dat de ondernemingen de juiste feedback krijgen het opmaken, aanpassen en vernieuwen van deze contracten. 

Waar en Wanneer:

De HRM Updates van Freelancenetwork.be and Friends zijn gratis HRM-gerelateerde seminaries. dinsdag 9 december - Syntra Kontich - Prins Boudewijnlaan 24 - van 13 tot 16u30 uur - Ja ik kom

Ik kan nu niet komen, maar hou me op de hoogte.

Tijdens de pauze is er een netwerkmoment.

Prijs: Gratis maar vooraf inschrijven is aanbevolen wegens het beperkt aantal plaatsen.
Parking: Er is voldoende gratis parking.