Gratis database voor tijdelijk personeel en freelancers succesvol
Na de gratis VDAB database voor arbeiders en bedienden is er nu ook een gratis te consulteren database voor tijdelijke krachten en freelancers. Deze medewerkers zijn beschikbaar voor tijdelijke projecten zonder optie vast. 

Sinds de oprichting zo’n 15 maanden geleden registreerden zich al meer dan 3.700 freelancers die nog projecten kunnen aannemen. Al meer dan 800 bedrijven maken gebruik van de site FreelanceNetwork.be om hun tijdelijke of heel specifieke personeelsbehoeften op te vullen.

Zelfs voor paar uur.
De helft van de opdrachten omvat geen parttime job (dus minder dan 19 uur per week) waardoor rekruteerders via een interimkantoor vaak niet gesteld raken. Door de aard van de profielen wordt de site zowel door HR-directeurs als marketingverantwoordelijken gebruikt. 

Een voordeel van het werken met freelancers is bovendien dat zij, net als een interimkantoor, een factuur sturen voor de geleverde diensten. Dimona-aangiftes moeten dus niet gedaan worden.

Selectiemogelijkheden.
Als rekruteerder kun je makkelijk en snel in de database selecties maken op functie en regio. Je kunt vervolgens naar een reeks van kandidaten of naar 1 specifieke kandidaat een bericht toesturen. De freelancer neemt dan vervolgens rechtstreeks contact op.