Gooi niet alle freelancers op eenzelfde hoop
De SERV (sociaal economische raad van Vlaanderen) heeft verschillende freelance websites waaronder Freelancenetwork.be om uitleg over het freelance landschap gevraagd.

In opdracht van werkgeversorganisaties en vakbonden wordt er een analyse gemaakt van wat freelancen is en hoe werkgevers en vakbonden hier mee moeten omgaan. Op korte termijn worden er nog maatregelen of aanbevelingen verwacht.

Verschillende types van freelancers.
1. Freelance zelfstandigen met een typische commerciële relatie. Dit zijn de freelancers die vooral op Freelancenetwork.be en andere freelance jobsites te vinden zijn. Zij bieden diensten aan bedrijven aan en hebben meerdere klanten voor wie wisselend werken. Kernwoorden voor zelfstandige freelancers zijn gefactureerde uren en onafhankelijkheid. Ze werken zonder leiding, zonder toezicht en zonder gezag en kunnen dit omwille van hun positie weigeren.
 
2. Freelance zelfstandigen die 95% van hun tijd voor 1 klant werken gedurende maanden of jaren. Het gaat hier om een grote markt die enorm gedomineerd wordt door tussenbureaus binnen onder andere IT en engineering.   Bij deze freelancers kun je grote vragen stellen in welke mate zij de controle, leiding en gezag over hun werkzaamheden kunnen weigeren.

3. De freelance interimarissen willen of kunnen geen btw-nummer nemen en schakelen bij projecten interimkantoren in.  Zij werken flexibel maar werken in principe volledig onder leiding, toezicht en gezag omdat dit ingebakken is in de definitie van interimcontract.  

Bekommernis voor de freelancer of staatskas?
Freelancenetwork.be verwacht dat er aanbevelingen komen voor het tweede type van freelancers, de freelancers die met langdurige contracten voor 1 klant werken of 1 project werken. 

De bekommernis van de overheid ligt hier vooral in de ongelijke behandeling tgo werknemers. De overheid wil duidelijkere contracten en dat zelfstandige die te weinig onafhankelijkheid krijgen meer als werknemer gezien worden. Met alle gevolgen ivm de sociale bijdragen.