Freelancers zijn vooral vrouwen
Uit een studie in Amerika blijkt dat vooral vrouwen freelancen? Is freelancen feministisch? Of denken een toenemend aantal vrouwen dat? Volgens de Freelancers Unie zijn vrouwen aangetrokken door de mogelijkheid om anders te gaan werken.

Uit het onderzoek bleek dat vrouwen veel vaker dan mannen (71% versus 51%) bereid zijn te gaan freelancen om extra geld te verdienen. Vrouwen zijn ook meer geneigd te gaan freelancen vanwege flexibele werktijden (58% van de vrouwen tegenover 43% van de mannen) en (40% vs. 26%) vanwege onafhankelijkheid ten opzichte van zaken als kantoorverplichtingen. 

Bovendien neigen vrouwen meer naar het comfortabele behoud van divers werk en persoonlijke identiteit. Ze erkennen dat de oude manier van werken om dit te hebben bijna voorbij en verdwenen is.

Vrouwen willen werk meer op gezin afstemmen dan mannen.
Vrouwen werken anders dan mannen en freelance werk sluit daarom vaak beter aan bij hun persoonlijke situatie. Volgens Freelancenetwork.be willen vrouwen vaker werk en prive beter op elkaar afstemmen. Minder werken tijdens schoolvakanties of woensdagnamiddagen bijvoorbeeld.

Vrouwen stoppen ook makkelijker met werken. Als zij voldoende klanten hebben en hun gewenst inkomen bereikt hebben, ruilen vrouwen veel vaker dan mannen hun beschikbare tijd in voor vrije tijd.

Uitstroom van mannelijke freelancers.
Als de business bij mannen goed draait daarentegen, dan zullen zij vaker overstappen tot het aanwerven van personeel om hun business nog sneller te doen groeien. In dit opzicht zijn ze dan geen freelancers meer maar worden ze een traditioneel bedrijf. 
Vandaar dat er best ook een onderzoek komt naar de uitstappers. 

Hoeveel freelancers waren er vroeger en hoeveel nu niet meer. Wie is gestopt en waarom maar ook welke freelancer is ondertussen een bedrijf geworden met personeel.