Freelancers zijn gelukkiger
Volgens een nieuw onderzoek uit Engeland zijn freelancers gelukkiger dan werknemers met een bediendecontract. Zelfs al werd men freelancer uit noodzaak (lees: werd men afgedankt en vond men binnen de gewenste verantwoordelijk of het gewenst salaris geen leuke uitdaging).

Sterker nog: de algemene conclusie van het onderzoek leek zelfs te zijn dat het ontslag bij wijze van spreken het beste is geweest dat men kon overkomen. Net omdat men gedwongen werd om anders te gaan denken, prioriteiten te gaan stellen en op een andere manier op te komen voor jezelf. Het onderzoek werd gedaan door de business school van Brighton (Engeland). Verwondert het je dat freelancers gelukkiger zijn? Mij niet. Uit het onderzoek bleek dat freelancers in vergelijking met hun collega-bedienden meer dan de helft meer verdienen en ook bijna 38 uur per week werken. (een freelancer verdient gemiddeld 43.000 pond tegenover 25.000 pond bij een bediende).

Hier tegenover staat dat de freelancer heel wat minder rivaliteit van collega-medewerkers ervaart (denk maar aan promoties bijvoorbeeld) en veel minder last heeft van de grillen en grollen van de opdrachtgever dan bedienden.

Ideale levensstijl.

Maar het geluk zit hem niet alleen in het werk en de verdiensten op zich. Het zit hem ook in de filosofie en de levensstijl van de freelancer. Freelancen betekent dat je geen permanente baas hebt en dus anders omgaat met kritiek of oneerlijke eisen. 

Freelancers nemen makkelijker en sneller de consequenties van de eigen genomen keuzes. Werken waar en wanneer je wil, hoe je wil, wie zou daar nu niet blij van worden.

Competenties aanscherpen.

Toch is freelancen niet zo maar voor iedereen weg gelegd. Freelancen betekent ook assertief zijn, jezelf elke keer opnieuw weer kunnen (en willen) verkopen om die opdracht toegekend te krijgen. Het betekent ook kunnen omgaan met afwijzing, breder kijken dan alleen je eigen dienstverlening (want je gaat die klanten nog moeten vinden) en constant jezelf proberen te verbeteren al was het maar om de concurrentie voor te blijven.

De grote angst bij freelancers zijn de gaten. Wat doe je tussen projecten door? Ga ik wel voldoende klanten vinden of zal ik wel voldoende verdienen. De freelancer probeert inkomenszekerheid te bekomen door te werken voor meerdere opdrachtgevers. De bediende daarentegen wil werkzekerheid door trouw te blijven aan 1 werkgever.

Het is een andere benadering waarbij de freelancer als het ware constant gedwongen is om zijn eigen persoonlijk netwerk te blijven vergroten en aan personal branding te gaan doen.

Wie als freelancer opdrachtgevers in levende lijve wil ontmoeten en vice versa, kan altijd eens naar een van de evenementen van Freelancenetwork komen.