Freelancers zelfstandigen en werknemers krijgen vanaf 1 augustus zelfde minimumpensioen
Vanaf maandag zijn de minimumpensioenen voor zelfstandigen en loontrekkenden gelijkgeschakeld. Dat heeft minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMOs, Landbouw en Maatschappelijke Integratie Willy Borsus bekend gemaakt. 

Borsus: Dit is historisch. Na jaren strijd hebben we eindelijk een volledige gelijkschakeling bereikt van de minimumpensioenen van zelfstandigen en loontrekkenden. We hebben in verschillende stappen moeten werken maar deze onrechtvaardigheid is eindelijk hersteld. 

1.400 euro of 1.200 euro pensioen.
Het minimaal gezinspensioen bedraagt nu 1.460,45 euro. Voor een alleenstaande gaat het om 1.168,73 euro. Tenslotte bedraagt het overlevingspensioen 1.150,35 euro. 

Vanaf maandag 1 augustus zijn deze bedragen dus zowel geldig voor zelfstandigen als voor loontrekkenden. 

Door indexeringen, aanpassingen aan de welvaart en geleidelijke gelijkschakeling, zijn de minimumpensioenen van zelfstandigen dit jaar 4 keer gestegen.

De gelijkschakeling van pensioenen komt bovenop andere maatregelen die reeds werden genomen om het sociaal statuut van de zelfstandige op te waarderen. 

Pensioenen nog te laag.
Volgens Borsus voegt hieraan toe : Dit minimaal pensioenbedrag ligt nog te laag. Daarom komt er een 2de pensioenpijler voor zelfstandigen met een eenmanszaak.