Freelancers willen geen apart statuut

Een apart statuut voor freelancers wat VOKA voorstelt zien freelancers zelf totaal niet zitten. Dat blijkt uit rondvraag bij freelancers op Linkedin door Freelancenetwork.be Volgens Voka zijn de regels nu erg onoverzichtelijk. Het aparte statuut moet de freelancers voldoende sociale bescherming bieden en tegelijk ervoor zorgen dat bedrijven mensen flexibeler kunnen inzetten.

De freelancers zelf daarentegen zijn vandaag tevreden met de regels zoals die er zijn. Freelancers vrezen met het apart statuut extra regelneverij, extra kosten en extra administratie. Zo klinkt 1 van de reacties op Linkedin. Meer sociale bescherming, betekent wellicht ook extra kosten om die sociale rechten toegekend te krijgen. En daar passen de meeste freelancers toch voor.

Strijd tegen schijnzelfstandigen

Freelancers beamen wel dat het niet de bedoeling kan zijn dat zij schijnzelfstandigen worden. Het gevaar van schijnzelfstandigheid vergroot wanneer een freelancer langdurig voor 1 klant werkt.

Zeker als men dan nog quasi fulltime voor dezelfde klant werkt. De relatie tussen freelancer en opdrachtgever evolueert dan vaak naar een relatie zoals die bij werknemers is nl werken onder leiding, toezicht en gezag.

Freelancers dekken zichzelf in

De plannen voor een nieuw statuut zijn vandaag onvoldoende concreet om op breed gejuich onthaald te worden, meent Freelancenetwork. Freelancers die op langdurige projecten werken, hebben vaak een extra sociale bescherming contractueel ingebouwd. Denk bijvoorbeeld aan een opzegtermijn en opzegvergoeding als de samenwerking stopgezet wordt.

Wie ziek is of met vakantie gaat, kan niet factureren maar hier wordt meestal al rekening mee gehouden door een ietwat hoger dagtarief te bedingen in vergelijking met werknemers die wel van deze maatregel kan genieten.

Tegelijk is de maatregel dat vanaf 2018 zelfstandigen al na 2 weken ziekte kunnen terugvallen op het ziekenfonds een eerste stap in de goede richting.

Bij sociale bescherming wordt er ook vaak gewezen naar een beter pensioen voor zelfstandigen. Het pensioen blijft vandaag een heikel punt maar zelfstandigen kunnen vandaag meer en meer apart sparen voor een aanvullend pensioen (via het VAPZ, IBT en weldra het POZ (pensioen opbouw zelfstandigen zonder vennootschap). Freelancenetwork.be hoopt wel dat de minimumpensioenen voor zelfstandigen op termijn volledig gelijk getrokken worden met dat van werknemers.

Freelancers die geen zelfstandige willen worden freelancen op interimbasis

Wie geen zelfstandige wil worden, kan freelance werk doen met een interimcontract. Je stelt je zo zeer flexibel ter beschikking van de arbeidsmarkt en geniet alle voordelen van een interimaris. De interim freelancer krijgt hier wel vakantiegeld, een eindejaarspremie als hij voldoende dagen werkt en is gedekt bij ziekte. Ook draagt hij meer bij dan zelfstandigen voor zijn pensioen.

Eerder hadden ook al Unizo en het ACV zich tegen een apart statuut voor freelancers uitgesproken.