Freelancers met eenmanszaak kunnen extra sparen voor pensioen
Freelancers met een eenmanszaak zullen binnenkort ook een extra pensioen kunnen opbouwen bovenop het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ). Dat heeft de ministerraad beslist.

Hierdoor kunnen freelancers met een eenmanszaak, net zoals freelancers met een vennootschap extra voor hun pensioen gaan sparen en dit bovenop het wettelijk pensioen, het pensioensaren en VAPZ. Freelancers met een vennootschap konden al langer een extra pensioen opbouwen via het IPT (individuele pensioentoezegging). Een gelijkaardige regeling wordt nu naar de eenmanszaken doorgetrokken.

Minister van Pensioenen Bacquelaine spreekt van een mooie vooruitgang naar een veralgemening van de tweede pijler. De minister wil het aanvullend pensioen voor alle zelfstandigen aantrekkelijker maken en de ongelijkheden tussen eenmanszaken en vennootschappen op dat vlak weg werken om de koopkracht van de gepensioneerde zelfstandigen te kunnen handhaven.