Freelancers en Het Nieuwe Werken
Net zoals de treinstakingen en het winterweer bedrijven nopen om hun bedienden van thuiswerk te laten proeven, zo zullen bedrijven met het Nieuwe Werken de voordelen van freelance werk ondervinden. Uit een studie van Kluwer blijkt dat Het Nieuwe Werken in opmars is bij Belgische bedrijven. Zo beschouwt de helft van de 950 respondenten Het Nieuwe Werken als de toekomst van het werk.
 
Eens te meer omdat flexibel werken hierbij het uitgangspunt is. Tegelijkertijd zegt iets meer dan de helft van de respondenten dat hun bedrijf er (nog) niet klaar voor is. Maar ik begin met het begin: wat is Het Nieuwe Werken?

Wat is Het Nieuwe Werken?
Kluwer definieert Het Nieuwe Werken als bedrijven die kenniswerk flexibel inrichten vanuit een streven naar effici├źnter werken, los van tijd en plaats en met meer verantwoordelijkheid en tevredenheid voor medewerkers. 

Waarom Het Nieuwe Werken interessant is voor freelancers!
Mijn inziens legt de definitie meteen een beperking op Het Nieuwe Werken want een bedrijf bestaat niet alleen maar uit vaste medewerkers. Steeds meer bedrijven kennen een flexibele schil die contradictoir vast hangt aan het bedrijf. Een flexibele schil meestal bestaande uit freelancers . Freelancers lenen niet hun bestaansrecht uit Het Nieuwe Werken, maar Het Nieuwe Werken zal wel een belangrijke rol gaan spelen voor freelancers om in bedrijven te penetreren. 

Hetzij voor lange vastomlijnde opdrachten. Hetzij voor korte, kleine en onregelmatige opdrachten met een specifieke kennis.

Gelijkenissen tussen Het Nieuwe Werken en freelancer zijn
Net zoals het werk voor freelancers verder gaat dan enkel thuiswerken geldt dit ook voor Het Nieuwe Werken. Het Nieuwe Werken wordt al snel in de hoek van thuiswerk geduwd, maar dat is volledig onterecht. In feite kan iedereen met de huidige technologische middelen van altijd en overal werken. In die zin zijn er veel gelijkenissen tussen Het Nieuwe Werken en freelancer zijn. 

De troeven van Het Nieuwe Werken
Het Nieuwe Werken vertoont dus veel gelijkenissen met freelancer zijn. In het onderzoek van Kluwer spreken zij over de troeven van Het Nieuwe Werken. De respondenten stellen door een betere work-life balans meer tevreden te zullen worden. De grootste troef voor bedrijven is dat medewerkers productiever zullen worden door Het Nieuwe Werken. 

Iets wat als angst wordt aanzien, maar mijn inziens ook als troef kan worden beschouwd, is het afrekenen op resultaten van bedrijven in plaats van op uren aanwezigheid. 

Freelancers en Het Nieuwe Werken
Samengevat komt het hier op neer. De opmars van Het Nieuwe Werken hangt samen met de inzetbaarheid van freelancers. Bedrijven beginnen te aanvaarden dat hun medewerkers elders (niet op kantoor) en meer onafhankelijk van tijd (niet tijdens kantooruren) kunnen werken. 

Als in de nabije toekomst blijkt dat bedrijven daar echt positief tegenover staan omdat de troeven echte troeven blijken, dan zullen zij ook meer mensen van buitenaf gaan betrekken. Freelancers dus, want als het werk wordt gedaan, maakt het niet meer uit of het een vaste medewerker of een freelancer is.