Freelancers en contracten: wat is een goede samenwerkingsovereenkomst?
Waarmee hou je als freelancer rekening bij de opmaak van je contract? Geeft de overeenkomst zeer duidelijk weer wat de bedoeling is? Vermijd zoveel mogelijk clausules die achteraf kunnen leiden tot interpretatieproblemen. Goede, heldere afspraken maken immers goede vrienden!
 
In deze sessie van Freelancenetwork & Friends heb ik Ellen Pensaert, freelancer binnen HR en bedrijfsjurist uitgenodigd die jullie heel wat praktische tips voorlegt en dus onmiddellijk toepasbaar.
 
Overzicht te bespreken punten voor info-avond aangaande de freelance-overeenkomst:

1. Fundamentele verschillen tussen de arbeidsovereenkomst en de freelance-overeenkomst.

2. Criteria ter beoordeling of er sprake is van een zelfstandige overeenkomst.

3. Vermoeden van schijnzelfstandigheid.

4. Opmaak freelance-overeenkomst: 
Waarmee hou je best rekening bij de opmaak van het contract (best practices)
Waar let je op als de opdrachtgever u een commerciële overeenkomst voorlegt (welke clausules laat je best aanpassen of verwijderen)

5. Beëindiging van de zelfstandige overeenkomst.

6. Wat met concurrentiebedingen na einde van de samenwerking?

7. Waar let de sociale inspectie op bij een controle?

8.
 
Waar: Syntra Antwerpen, Lange Leemstraat 133.
Wanneer: Donderdag 13 november van 19 uur tot 21u30.
Prijs:
Freelancers met een jaar- of 2-jaarabonnement: gratis
Freelancers met een halfjaarabonnement: €25 excl btw
Freelancers met een gratis abonnement: €40 excl btw

Voorwaarden:

1. Wie zich inschrijft voor een gratis sessie maar uiteindelijk niet komt opdagen, betaalt 25 euro excl btw. Het onderwerp is te interessant en te belangrijk om voor lege stoelen te geven.

2. Elke deelname is onderhevig aan goedkeuring. Freelancenetwork kan deelnemers zonder motivatie weigeren. Je krijgt na reservatie een e-mail toegestuurd.
 
Reserveren: Ja ik kom, stuur me de nodige info toe 
Aantal deelnemers is beperkt.