Fiscus waarschuwt freelancers en zelfstandigen met vennootschap voor boetes bij onvoldoende bedrijfsvoorheffing op hun bedrijfsleidersbezoldiging
Heb je als freelancer een vennootschap waar je salaris uit opneemt, dan dien je vanaf volgend jaar het juiste bedrag aan bedrijfsvoorheffing te betalen zoniet krijg je hoge boetes. Dat zegt Monique van Taksidee.

“Als je vennootschap jou als bedrijfsleider een bezoldiging uitbetaalt, moet daarop bedrijfsvoorheffing ingehouden worden. Tegelijkertijd ben je als bedrijfsleider verplicht om voorafbetalingen te doen”, klinkt het.

Die bedrijfsvoorheffingen moeten berekend worden volgens belastingschalen voorzien door de overheid.

Hoe je bedrijfsvoorheffing voor de bedrijfsleidersbezoldiging berekenen

Bij de berekening mag er wel rekening gehouden worden met de gezinssituatie (gehuwd of niet, één of twee inkomens, aantal kinderen ten laste). Je sociaal secretariaat kan dat voor jou uitrekenen (net als de sociale lasten die u moet betalen). Je vindt ook een berekeningstool op de site van de Tijd. Je vindt hier een bruto netto calculator waar je kunt ingeven dat je bedrijfsleider bent. Opgelet: bij RSZ staat het bedrag van nul euro. Dit is uiteraard niet correct.

Hoeveel bedrijfsvoorheffing moet je als bedrijfsleider betalen?

Enkele voorbeelden.

Betaal je jezelf een bruto loon van 3.000 euro uit als gehuwde belastingplichtige met één kind ten laste, dan moet je ongeveer 655 bedrijfsvoorheffing afhouden.

Bij een loon van 4.000 euro, wordt dat afgerond 1.032 euro

En bij een loon van 7.500 bruto bedraagt de correcte inhouding 2.696 euro

Op een loon van 10.000 euro moet er maar liefst 4.036 euro af.
 
In het verleden gebeurde het maar al te vaak dat er geen bedrijfsvoorheffing werd ingehouden en dat de bedrijfsleider ervoor opteerde om een hogere voorafbetaling te verrichten, die ongeveer overeenkwam met de verschuldigde belastingen. De fiscus aanvaardt echter niet langer dat bedrijfsleiders kiezen tussen bedrijfsvoorheffing of voorafbetalingen.

Sancties voor wie niet betaalt.

Zelfstandigen en freelancers met een vennootschap die geen of te weinig bedrijfsvoorheffing inhouden worden gesanctioneerd. De vennootschap zal aangesproken worden om de te weinig ingehouden bedrijfsvoorheffing te betalen, met daarbovenop wellicht nalatigheidsintresten en een fikse administratieve boete.

Bij de bedrijfsleider wordt de niet betaalde bedrijfsvoorheffing belast als een voordeel van alle aard. De fiscus redeneert immers dat de bedrijfsleider kon genieten van een hoger netto inkomen door het niet inhouden van roerende voorheffing. Soms gaat de fiscus zo ver om het volledige bedrag van de onvoldoende ingehouden bedrijfsvoorheffing als een voordeel te belasten.

“Dat bedrag komt dan bovenop je gewone  bezoldigingen, dus zit je al vlug aan 50% belastingen! Bovendien zal daardoor ook de berekeningsbasis voor de sociale bijdragen als zelfstandige verhoogd worden”, aldus Taksidee.

Extra controles op fiches.

De fiscus heeft aangekondigd dat de loonfiches van bedrijfsleiders rigoureus zullen gecontroleerd worden op het correct inhouden van de bedrijfsvoorheffing. Bedoeling is om vanaf 2014 alle overtreders te sanctioneren. 

Bijstorten voor 2013.

Wie voor dit jaar bezoldigingen aan bedrijfsleiders betaalde en te weinig of geen bedrijfsvoorheffing inhield krijgt nog tot eind dit jaar de mogelijkheid om dit recht te zetten. Bij gebrek aan rechtzetting binnen deze termijn zal de administratie naast de wettelijke nalatigheidsintresten ook de ambtshalve voorziene sancties toepassen.

Een gewaarschuwd man telt dus voor twee: ga na of uw vennootschap voldoende bedrijfsvoorheffing afgehouden heeft en zo niet reguleer je dit alsnog en stort je dat door voor het einde van het jaar.